Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Hakkında

Nitelikli Engelli Bakımı Teknikeri Yetiştirilmesi Hedefleniyor 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Nedir?

Engelli Bakımı Teknikeri; almış olduğu engelli bakımı eğitimi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanmaktadır.

“Sağlık yalnız hastalık ve özürlülüğün olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumudur. Engelli kavramının tanımı ise özürlü kanununa göre şöyle yapılmaktadır: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi.


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programında alınan dersler; Temel Anatomi ve Fizyoloji, Engelli Grupları ve Özel Eğitim, Gelişim Psikolojisi, Beslenme İlkeleri, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Türk Dili I, İngilizce I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Üniversite Kültürü I, Hastalık Bilgisi, Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, İşaret Dili I, Engelli Bireylerin Gelişimi ve Özel Eğitimi, Türk Dili II, İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Üniversite Kültürü II, Sosyal Sorumluluk, Engelli Bakım Uygulamaları Ve Rehabilitasyonu I, Ergoterapi Yaklaşımları, Aile Eğitimi, Fiziksel Engellilerin Rehabilitasyonu, İlk Yardım, İşaret Dili II, Meslek Etiği, Görme, İşitme ve Konuşma Engellilerin Rehabilitasyonu, Engelli Bakım Uygulamaları ve Rehabilitasyonu II, Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu dersleridir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programından Mezun Olanların Sorumlulukları Nelerdir?

• İş planı yapmak,
• Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,
• Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olmak,
• Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak,
• Engelli bireyin doktoruna bilgi vermek, yakınlarına danışmanlık yapmak,
• İlaç ve malzemelerin teminini sağlamak,
• Engelli bireyin odasının düzenini sağlamak,
• İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireye vermek,
• Genel vücut bakımı yapmak,
• Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırmak, masaj yapmak,
• Engelli bireyin giysilerini giymesine ve çıkarmasına yardım etmek,
• Engelli bireyin yatağını yapmak,
• Engelli bireyin beslenmesini sağlamak,
• Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler almak.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezunlar; temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve poliklinikler, hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, huzurevleri, bakımevleri, kreşler, çeşitli kurumların revirleri ve engelli bireylerin evleri gibi alanlarda iş imkânına sahiptir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!