Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Eczane Hizmetleri Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz ilkelerini temel alarak, bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, Eczane Hizmetleri programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle,  bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, sağlığın korunması ve yükseltilmesinde ekip çalışmalarına yatkın, hastane ve serbest eczanelerde alanına katkı sağlayabilecek nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Eczane Hizmetleri teknikerlerinin yetiştirilmesinde, bilgi ve becerilerin üretiminde ve kullanımında sağlık sektöründe tercih edilen, paydaşlarla işbirliği içinde farkındalık yaratan, bilime ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdürebilen eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!