Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Anestezi Programı

Anestezi Programı Nedir?

Anestezi Programı, ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

 Mezunların Sorumlulukları Nelerdir?

 • Sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili Anesteziste yardımcı olmak,
 • Hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almak,
 • Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulamak,
 • Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol etmek ve anestezi uygulamasına hazırlamak,
 • Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol etmek,
 • Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlamak,
 • Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber vermek,
 • Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlamak,
 • Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olmak,
 • Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutmak,
 • Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşmak,
 • Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olmak.


Anestezi Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Anestezi Programında öğretimin ilk yılında temel anatomi ve fizyoloji, temel farmakoloji, mesleki uygulamalar, biyokimya, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri, sistem hastalıkları-I, anestezi uygulamaları-I, reanimasyon-I gibi temel dersler; ikinci yılda, sistem hastalıkları-II, anestezi uygulamaları-II, reanimasyon-II, sağlık hukuku, ilk yardım, meslek etiği, biyomedikal teknolojisine giriş, klinik anestezi, kalite güvencesi ve standartları, sosyal sorumluluk projesi teorik ve pratik olarak okutulur. Bunun yanı sıra 1. sınıfın sonunda öğrencilere yaz stajı yaptırılır.

Anestezi Teknikerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
 • Kimyasal madde kokularına karşı alerjisi olmayan,
 • Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
 • Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kişiler olmaları gerekmektedir.

 Anestezi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezunlar; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma (derlenme) odası, resüsitasyon, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde iş imkânına sahiptir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!