Yönetici Mesajı

Bilimsel araştırmalar yapan araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltarak onları en doğru şekilde yönlendirerek, 
Girişimcilik, projeler ve inovasyon konularında eğitimler vermek,
Patent, lisanslama, fikri mülkiyet hakları konularında hizmet vermek,
Firma kurmak isteyen tüm araştırmacılarımızın firma kurmalarında danışmanlık yapmak,
Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirmek için eşleştirmeler yapmayı, amaçlamaktadır.
Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin kurulmasıyla birlikte bu ofis, 5 modülde (Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi, Destek Programları Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Birimi, Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi)  faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmıştır.