Modül 1 - Eğitim, Tanıtım Farkındalık Modülü

Teknoloji Transfer Ofisinin Modül 1 kapsamında;

TTemel amacı, BrainPark TTO’nun faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır.


Tanıtım ve Bilgilendirme Biriminin Başlıca Görevleri:


- Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek
- Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlar
- TTO'nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı kullanarak tanıtımını yapmak
- Hedef kitlemiz içerisinde yer alan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılım sağlamak ve TTO faaliyetlerini tanıtmak