Modül 1

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim

Bu modül, üniversitede üretilen akademik bilgiyi, akademik araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturarak bu bilgi ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesini sağlamaya yönelik, sanayi, araştırmacıları ve öğrencileri Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, İnovasyon, Proje Destekleri ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konularında bilgi sahibi kılmak, teknoloji transferinin amaç, yöntem ve sonuçları üzerine farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapmak, sanayi firmalarının problem ve ihtiyaçlarını, yöntemlerini üniversitenin akademik kaynaklarına, araştırmacalara ve öğrencilere tanıtmak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapmak, farkındalık oluşturmak ve gerekli eğitimler vermek amaclarını gütmektedir.

İLETİŞİM

İletişim Formu