Modül 5

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK

Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü, Akademik bilgi ve araştırma sonuçlarının, yenilikçi fikir ve ürünlerin ticari değeri olan ürüne çevrilmesi için akademisyen, araştırmacı, öğrenci veya AR-GE niteliği taşıyan proje fikri sahibi kişilerin bu fikrin ya da ürünün korunmasıyla birlikte fikrin,ürünün ticarileştirilmesine yönelik şirketleşme ve girişimcilik alanında bilgi sahibi olmaları, farkındalık kazanmaları ve bu alanlarda faaliyete geçmeleri adına destek olma amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İLETİŞİM

İletişim Formu