Sanayiciyim

Üsküdar Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Sanayi işbirliği çerçevesinde ülke sanayiinin Ar-Ge ihtiyaçlarının akademisyenlerin uzmanlık alanları ile eşleştirilmesi, kontratlı proje geliştirme hizmetleri sağlanması (İçerik, bütçe, sözleşme yönetimi, finansal destek), Üniversite- Sanayi İşbirliği projeleri fonlama hizmetlerinin ihtiyaç duyulan alanlara ulaştırılıp somut kazançlara dönüştürülmesi (TEYDEB-1501, 1505, 1507, SanTez, H2020, SME Instrument, ARDEB 1007…vb.), Fikri- Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi desteği ile ortak patent araştırması ve başvurusunun gerçekleştirilerek takibinin sağlanması, proje yazım eğitimleri ve firmalara yönelik proje yazım, başvuru ve yürütme desteği sağlanması ile bu projelerin ticarileştirilme süreçlerine destek olur.