Buluşum Var

Patent veya tescile konu olacak fikri mülkiyetlerin başvurusu patent kanununa göre Üniversite tarafından yapılır. Bunun için öncelikle EBYS üzerindeki Patent-Tescil Talep Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulması neticesinde patentleme süreci onaya sunulur ve üniversite tarafından desteklenmesi onaylanırsa patentleme süreci başlatılır.

Üsküdar Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi için tıklayınız.

Patent Başvurularımız (Son 3 Yıl)

Başvuru Numarası

Başvuru tarihi

Ülke/Tip

Buluş Başlığı

EP 16 189 535.4

19.09.2016

EP – Patent

Use of Triethyl Orthoacetate in the
Treatment of Metal Overload Diseases

PCT/TR2018/050767

5.12.2018

Uluslararası patent başvurusu

Electrical Energy Production Using Stem Cell Lines And Biofuel Cell Therefor

2016/10897

3.08.2016

Türkiye

Hastaların Güvenliğini Sağlayan Kapı Kolu (Faydalı Model)

2018/00883

22.01.2018

Türkiye

Biyolojik Yöntemle Quercetin Üretimi

2018/02368

20.02.2018

Türkiye

Antifriz Özellikli Bir Tiyosemikarbazon Bileşiği

2018/09310

29.06.2018

Türkiye

Biyoinsektisit Bileşimler

2018/15127

11.10.2018

Türkiye

Kanser İlaç Adayı Özgün Kafeik Asit Fenetil Ester Moleküllerinin Geliştirilmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

2019/15075

07.2019

Türkiye

Sürücülerin Kalp Ritmi Ölçümü ve Bilinç Kontrolünde Fotopletismografi Teknolojilerinin Kullanılması
(BFF)

2019/13203

07.2019

Türkiye

Asistan Gözlük
(BFF)

PT2019-01357

07.2019

Türkiye

Nefes Yoluyla Kan Şekeri Ölçen ve Yükselen Şekeri Uyaran Cihaz
(BFF)

 

09.2019

Türkiye

Kalorimetrik Yöntemle Demir Sülfat Tayini İçin Yeni Bir Reaktif ve Kit Geliştirilmesi