Buluşum Var

Patent veya tescile konu olacak fikri mülkiyetlerin başvurusu patent kanununa göre Üniversite tarafından yapılır. Bunun için öncelikle EBYS üzerindeki Patent-Tescil Talep Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulması neticesinde patentleme süreci onaya sunulur ve üniversite tarafından desteklenmesi onaylanırsa patentleme süreci başlatılır.

 

Patent Başvurularımız

Başvuru Numarası

Başvuru tarihi

Ülke/Tip

Buluş Başlığı

2016/10050 20.07.2016 Türkiye Damla Dozajı Ayarlayıcı Kalem
2016/10897 3.08.2016 Türkiye Hastaların Güvenliğini Sağlayan Kapı Kolu
EP 16 189 535.4 19.09.2016 EPO Use Of Triethyl Orthoacetate İn The Treatment Of Metal Overload Diseases (EP)
2017/01797 7.02.2017 Türkiye Organik Krem
2018/00883 22.01.2018 Türkiye Biyolojik Yöntemle Quercetin Üretimi
2018/02368 20.02.2018 Türkiye Antifriz Özellikli Bir Tiyosemikarbazon Bileşiği
2018/09310 29.06.2018 Türkiye Biyoinsektisit Bileşimler
2018/15127 11.10.2018 Türkiye Kanser İlaç Adayı Özgün Kafeik Asit Fenetil Ester Moleküllerinin Geliştirilmesi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
PCT/TR2019/050848 11.10.2018 WIPO Kanser İlaç Adayı Özgün Kafeik Asit Fenetil Ester Moleküllerinin Geliştirilmesi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
PCT/TR2018/050767 5.12.2018 WIPO Electrıcal Energy Productıon Usıng Stem Cell Lınes, And A Bıofuel Cell Therefor

2019/13203

2.09.2019

Türkiye

Bir Asistan Gözlük Yapılanması

2019/15075

2.10.2019

Türkiye

Sürücülerin Kalp Ritmi Ölçümü ve Bilinç Kontrolünde Fotopletismografi Teknolojisinin Kullanılması

2019/15900

15.10.2019

Türkiye

Kan Şekeri Ölçüm Cihazı

2019/17962

18.11.2019

Türkiye

Kolorimetrik Yöntemle Demir Sülfat Tayininde Kullanılmak Üzere Yeni Bir Reaktif ve Kit

PCT/TR2020/050061 18.11.2019 WIPO A Novel Reagent, Catal's Reagent, And Kit For Using Iron Sulphate Determination By Colorimetric Method

2020/12660

12.08.2020

Türkiye

Vestibüler Rehabilitasyon ve Terapi Koltuğu

2020/09877

24.06.2020

Türkiye

Yetişkin Koklear İmplant / İşitme Cihazı Kullanıcıları İçin İşitsel Algı Geliştrime Programı

2020/22067

28.12.2020

 

Türkiye

İlaç Etkin Maddesi Olarak Kullanıma Uygun Bir Tiyosemikarbazon Bileşiği ve Bunun Sentezi İçin Yöntem

2021/01648

3.02.2021

Türkiye

Antioksidan Etkiye Sahip Doğal Kaynaklı Aktif Madde Formülasyonu ve Üretim Yöntemi

2021/005396

25.03.2021

Türkiye

Antrakinon Türevi İçeren Doku (Nöranj) Boyasının Üretimine İlişkin Yöntem

2021/004931

17.03.2021

Türkiye

Prenatal Testleri Eğitim Kiti (FM)

2021/008421

21.05.2021

Türkiye

Yenidoğan Umblikal Kordon Sonlandırma Bildirim Cihazı

2021/010576

29.06.2021 Türkiye Yapay Zeka Ve Görüntü İşleme Tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

2021/013872

3.09.2021

Türkiye Taurin Etken Maddesinin Stimülan Tipi Bağımlılık Tedavisinde Kullanımı

2021/015146

28.09.2021

Türkiye Yeni MBD2 İnhibitörleri

2021/015664

7.10.2021

Türkiye Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme Tabanlı Engelli Personel Risk Değerlendirme ve Yönetim Sistemi

2021/017264

5.11.2021

Türkiye

MR1T Hücrelerinin Tetramer Bağımsız Kolay İzolasyonu ve Transgenik CAR-MR1T-EGFRT Hücre Üretimi İçin Bir Yöntem

2021/017263

5.11.2021 Türkiye MR1T Hücrelerinin İzolasyonu Ve Transgenik CAR-MR1T Hücre Üretimi İçin Bir Yöntem

2021/018740

30.11.2021

Türkiye Lohusa Cihazı

2021/018884

1.12.2021

Türkiye Spinal Müsküler Atrofinin Tedavisine Yönelik Yöntemler

2021/020804

23.12.2021 Türkiye Çocuk Bakım Erken Uyarı Takip Sistemi ve Yönetimi

2021/021661

29.12.2021

Türkiye Tıbbi Set Düzenleme Aparatı (FM)

2021/022284

31.12.2021

Türkiye Retinitis Pigmentosa (RP) Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Retinol Dehidrojenaz 12 (RDH12) Gen Mutasyonlarına Yönelik

2022/000032

3.01.2022

Türkiye Bir Ebe Bulma Sistemi

2022/000066

5.01.2022

Türkiye Topuk Kanı Alma Cihazı

2022/000075

5.01.2022

Türkiye Online Bebek Eğitimi Sistemi
2022/000444 14.01.2022 Türkiye

SMA Hastalığının Erken Tanı Ve Taşıyıcılık Tespiti İçin RT-PCR Tanı Kiti ve Yöntemi

2022/000448 14.01.2022 Türkiye Retinitis Pigmentosa (RP) Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere İŞLEVSEL ABCA4 Genini İçeren Nöral Lentiviral Vektör
2022/001299 1.02.2022 Türkiye Kabartmalı TPE Protez Eldiven (FM)
2022/001339 2.02.2022 Türkiye Eriyik Tuz Yöntemi İle Grafen Üretimi
2022/001648 9.02.2022 Türkiye USH2A Kaynaklı Retinitis Pigmentosa Hastalığının Genetik Tedavisi İçin Ekzon 13 Atlama İşlevi Gören Kseno Nükleik Asit Antisensoligonükleotit (XNA-ASO) Dizileri
2022/006624 22.04.2022 Türkiye Spinal Müsküler Atrofi Hastalığının Erken Tanısına Ve Taşıyıcılık Tespitine Yönelik Bir Strip Testi
2022/007486 9.05.2022 Türkiye Antiinflamatuar Ve Yara İyileştirici Özellikli SARS-COV-2 Virüsünün 3CL Ana Proteaz Enzimi Ve İnsan Bronşiyal Epitel Hücrelerinde IL-8 Sitokini İnhibitörü (ZnF1)
2022/011575 20.07.2022 Türkiye Doğum Takibinde Kullanılmak Üzere Bir Mor Çizgi Bandı ve Bu Bandın Üretim Yöntemi
2022/011624 20.07.2022 Türkiye Orna- Oral Ve Nazal Rezistant Ses Terapi Aparatı (FM)
2022/011643 21.07.2022 Türkiye Antiinflamatuar Ve Yara İyileştirici Özellikli Sars-Cov-2 Virüsünün 3cl Ana Proteaz Enzimi Ve İnsan Bronşiyal Epitel Hücrelerinde Il-8 Sitokini Ve Nos2 Enzimi İnhibitörü

2022/013110

19.08.2022

Türkiye

Sferik Merceklerin Diyoptri Gücünü Ölçme Cihazı

2022/013241

23.08.2022

Türkiye Güvenli Kedi Evi (FM)

2022/013574

31.08.2022 Türkiye

Nanografen ve Polilaktik Asit:Polikaprolakton:Poliglikolik Asit Triblok Kopolimeri İçeren İlaç Dağıtım Sistemi ve Bu Sistemi Hazırlama Yöntemi