Araştırmacıyım

Modül 1

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim

Bu modül ile amacımız, üniversitede üretilen akademik bilgiyi, akademik araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturarak bu bilgi ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesini sağlamaya yönelik, sanayi, araştırmacıları ve öğrencileri Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, İnovasyon, Proje Destekleri ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konularında bilgi sahibi kılmak, teknoloji transferinin amaç, yöntem ve sonuçları üzerine farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapmak, sanayi firmalarının problem ve ihtiyaçlarını, yöntemlerini üniversitenin akademik kaynaklarına, araştırmacalara ve öğrencilere tanıtmak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapmak, farkındalık oluşturmak ve gerekli eğitimler vermektir.

 

Modül 2

Proje Destek ve Geliştirme

Araştırma projelerine kaynak oluşturmaya yönelik proje desteklerinin araştırılması, projelerin çeşitli fon-hibe programlarına başvurusu ve yönetimine yönelik katkı destek sağlamak, projelerin başvuru öncesi ve sonrası aşamalarında geliştirme desteği sunmak ve danışmanlık hizmeti vermek amaçlarını gütmektedir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sanayi firmalarına yönelik verilen destekler;

  • Proje Kaynak (Hibe, Fon vb.) Oluşturma
  • Proje Yönetimi
  • Geliştirme-Yönlendirme
  • Koordinasyon

 

Modül 3

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversitede üretilen akademik bilginin ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesine yönelik akademik alanı sanayi alana taşımak, aynı şekilde sanayinin ihtiyaç ve problemlerinin giderilmesine yönelik sanayi alanını akademik alana taşımak adına sanayi ve üniversite arasında işbirliğini sağlamayı hedef alan bu modül, transfer ofilerinin arayüz işlevini geliştirerek, şirketleşme ve girişimcilik aşamasının temelini oluşturmaktadır.

 

Modül 4

FİKRİ HAKLAR-LİSANSLAMA

Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama modülü kapsamında, üniversitede veya sanayi ile ortak gerçekleştirilen projelerde Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, hakların yönetilmesi buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.

 

Modül 5

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK

Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü, Akademik bilgi ve araştırma sonuçlarının, yenilikçi fikir ve ürünlerin ticari değeri olan ürüne çevrilmesi için akademisyen, araştırmacı, öğrenci veya AR-GE niteliği taşıyan proje fikri sahibi kişilerin bu fikrin ya da ürünün korunmasıyla birlikte fikrin,ürünün ticarileştirilmesine yönelik şirketleşme ve girişimcilik alanında bilgi sahibi olmaları, farkındalık kazanmaları ve bu alanlarda faaliyete geçmeleri adına destek olma amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.