Duyurular

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacımız, ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografi...

ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

Değerli Araştırmacımız, Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham ma...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hakkında

Sayın İlgili, 18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program...

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz, MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Resea...

ARBİS Araştırmacı Dijital Kimlik Bilgileri

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK olarak destek başvurularının değerlendirme süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmek...

TEB Akıl Fikir Yarışması

Bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikirlerin var.Ya da teknolojik girişim projel...

2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation-NSF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve ABD'li bilim in...

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Tarihleri: 26 Kasım - 30 Aralık 2019

Değerli Araştırmacımız, 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik e...

EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacımız, EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri...

EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Duyurusu

Değerli Araştırmacımız, EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking / EuroHPC Ortak Girişimi), Avrupa'...

Dijital Türkiye Fikir Maratonu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacımız, CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir proj...

ICT-AGRI-FOOD, ICRAD ve FOSC Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı

Değerli Araştırmacımız, Ufuk2020 kapsamında desteklenen ICT-AGRI-FOOD, FOSC, ICRAD Era-Net Cofund projeleri kapsamında açıl...

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2019 Yılı 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma

Değerli Araştırmacımız, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Tekn...

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı ve Dokümanları

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz, Detaylarını internet sitemiz aracılığı ile bulabileceğiniz (htt...

ICT-AGRI-FOOD Proje Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacımız, ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir...

ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacımız, FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattı...

Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor

Değerli Araştırmacımız, Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler b...

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında 2019 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacımız, ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araşt...

2508 - TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency - ARRS) arasında iki ülkenin bilim...

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı

Değerli Araştırmacımız, Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum projeleri çağr...

EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacımız, EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri...

IRASME CORNET Uluslararası Proje Etkinliği

Değerli Araştırmacımız, Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağla...

Stratejik Arge Çağrıları Hakkında

Değerli Araştırmacımız, 23.08.2019 tarihinde çağrıya çıktığımız 3 farklı Stratejik Ar-Ge Projesi Destekleme Programına (Yenilik...

2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı

Değerli Paydaşlarımız, Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitel...

7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Çalıştayı

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK, YÖK ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sah...

TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Deste...

2503 - Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK ile Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Belarusl...

2535 TÜBİTAK-MSRT İkili İşbirliği Çağrısı İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Değerli Araştırmacımız, TÜBİTAK ile İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) arasında 17 Temmuz 2019 tarihinde a...