Duyurular

TÜBİTAK BAŞARIM 2020 Konferans Bildiri Gönderimi Duyurusu

TÜBİTAK BAŞARIM 2020 Konferans Bildiri Gönderimi Tarihi 31 Ağustos 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Education, Science and Technological Dev...

TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK'ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circula...

TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başk...

TÜBİTAK EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (European High-Performance Computing Joint Und...

ARDEB Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan destek programları...

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Milli Eğitim Bakanlı...

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Şenliği

Değerli Araştırmacılarımız, 2019 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kut...

TÜBİTAK-Çin Bilimler Akademisi Malzeme Bilimleri Webinar Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız, Ülkemiz ve Çin arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birlikleri kapsamında Kurumumuz ve Çin Bili...

TÜBİTAK ARDEB - 1001 Programı Başvurularında İlave Puan Süreci

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve T...

TÜBİTAK BAŞARIM 2020 Konferans Duyurusu

Değerli Araştırmacılarımız, Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte...

KOBİ'lerin İhtiyaçlarına Yönelik Akademi-Özel Sektör- Şemsiye Kuruluş İş Birliği Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız, CORNET Programının 30. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçla...

TÜBİTAK AB Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü

Avrupa Yeşil Mutabakatı: 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar d...

''TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge” ve ''TÜBİTAK 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve...

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Başvuruları İçin Son Hafta!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı...

ARDEB Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarında Uygulama Değişikliği

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan projelerde, projen...

TÜBİTAK 2020 UBYT Programı ve Dergi Listesi İlan Edildi

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırmacılarımızın uluslararası indeksli dergilerde yayın yapma alışkanlığı kazanmasında önem...

TÜBİTAK ULAKBİM Bilimsel Yayıncılık Seminerleri

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler tarafından, 23, 24, 25 ve 30 Haziran 2020 tarihle...

SEA-EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrıları Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı nite...

2532 - TÜBİTAK - RFBR Ortak Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılarımız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (R...

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılarımız, Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması (Accelerating CCS Technologies...

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış o...

2566 - Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı

Değerli Araştırmacılarımız, "2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş birliği Programı" kapsamında TÜBİTAK...

Almanya, Brezilya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İş Birliği İmkanı!

Değerli Araştırmacılarımız, IRASME ağının 26. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dahil olduğu uluslarara...

2557 - Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Fonu (BRFFR) ile İkili İş Birliği Programı

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Fonu (BRFFR) arasındaki iş birliği çerçevesin...

Özel Sektörün ve Araştırma Kurumlarının Yer Alabildiği Sürekli Açık Çağrılarda Üçüncü Başvuru Toplama için Son Tarih 30 Eylül!

Değerli Araştırmacılarımız, TÜBİTAK’ın Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Belarus, Bulgaristan ve Moğolistan ile s...

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2020 yılı 2. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Program...

ARDEB-1001 Programına Önerilecek Revize Projeler Kapsamında Video Sunma İmkanı

Değerli Araştırmacımız, Bilindiği üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan herha...

ECSEL-IMI Ortak Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılarımız, ECSEL JU, 2020 çağrıları için projelerde yer almak isteyen potansiyel adayları, elektronik tekn...