Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 3

Kitap - Kitap Bölümü
 • PİYANO EĞİTİMİ (7. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 975-1750-42-8
  Yayınevi: > AFYON KOCATEPE ÜNİVERSTİESİ Tarih: 01.2002
 • Konservatuar Müzik Eğitiminin Bilimsel Ve Eğitsel Temelleri ( 6. Baskıda )

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 975-7150-39-8
  Yayınevi: > Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih: 01.2002
 • NAUÇNO-PEDAGOGİÇESKİE OSNOVI PROFESSİONALNOY PODGOTOVKİ UÇTELYA MUZIKİ V AZERBAYDJANE (7. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 5-89600-206-8
  Yayınevi: > İPO AZERBAYDJANSKAYA ENTSİKLOPEDİYA, Tarih: 01.1999
 • ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL HAZIRLIĞININ PEDAGOJİK BİLİMSEL TEMELLERİ

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 5-89600-206-8
  Yayınevi: > AZERBAYCAN ANSİKLOPEDİSİ Tarih: 01.1999
 • SERİYYE XATUN İREVAN BAYATILARI

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: -
  Yayınevi: > BAKÜ , GÜNEŞ Tarih: 01.1998
 • TEMEL PİYANO EĞİTİMİİ (9. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 975-492-745-6
  Yayınevi: > ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tarih: 01.1997
 • Temel Piyano Eğitimi (8. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 975-78975492-7450
  Yayınevi: > Anadolü Üniverstitesi Tarih: 01.1997
 • MÜZİK PEDAGOJİSİ (8. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: ANADOLUÜNİVERSİTESİMETODKİTABI
  Yayınevi: > ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tarih: 01.1997
 • PROGRAMMA PO KLASSU FORTEPİANO

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 26490t
  Yayınevi: > ADU Tarih: 01.1995
 • MUSİGİ ESTETİK TERBİYE VASİTESİDİR (5. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 234-598
  Yayınevi: > BAKÜ Tarih: 01.1992
 • ÇOCUKLAR... MUSİGİ... TEXEYYÜL... (7. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 5-89650-094-7
  Yayınevi: > BAKÜ , IŞIK Tarih: 01.1989
 • MUSİGİ MÜELLİMİ (6. Baskıda)

  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
  ISBN: 5-80650-301-6
  Yayınevi: > BAKÜ , IŞIK Tarih: 01.1983
Kongre - Konferans Katılımı
 • 3. Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Öğr. Gör. ELİF KONAR ÖZKAN Tarih: 04.2021
 • III.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA Tarih: 04.2021
Projeler
 • Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 19405
  Tarih: 01.2019
 • Dokun Dinle

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012002463
  Tarih: 03.2020
 • Her Yerdeyiz

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2485
  Tarih: 04.2020
 • Ağrı Tedavisinde Müzik Etkisi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 85778
  Tarih: 04.2020
 • Akran Zorbalığı

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 4567
  Tarih: 05.2020
 • Ergotizm

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012002464
  Tarih: 06.2020
 • Sesi Ol!

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 5689
  Tarih: 06.2020
 • Menopoz Septomlarının Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem Müzikterapi

  Kategori: Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 1175908
  Tarih: 03.2018
Diğer Faaliyetler
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM programı, çalışmaları ve takibi
  Tarih: 02.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki çalışmalar- tüm hastalara Müzik Terapi seansları, (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 03.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık ( Yüksek Lisans- Tez Danışmanlıkları )
  Tarih: 03.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Merkez Kurul defteri, Kararlar ve takibi
  Tarih: 02.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama ( her seans sonrası değerlendirme ve bilgilendirme raporunun düzenlenmesi )
  Tarih: 10.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi klinik çalışmalarının yürütülmesi; Müzik Terapi faaliyetlerinin hem hastane hem de klinik olarak yürütülmesi planlanmakta )
  Tarih: 04.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu, ve iş takibi
  Tarih: 05.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Merkezin gerçekleştirilmiş ve planlanan araştırmalar, makale, TV programları ve seminerler organizsyonları ve takibi
  Tarih: 02.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Stajerlerle ilgili tüm çalışmalar
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM olarak üniversite genelinde düzenlenen organizasyonlarda Müzik Terapiye ait gösteri ( örn.-Şizofreni hastaların çalışmaları)
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM raporlarının değerlendirilmesi ve takibi
  Tarih: 04.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Staj defterlerinin takibi ve sistem çalışmaları
  Tarih: 02.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Araştırma sonuçlarının raporlanması
  Tarih: 03.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM sertifika ve katılım belgesi veren programlarının organizsyonu, eğitimlerin uygulanması ve takibi
  Tarih: 10.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik ve Sanat Terapisi ile ilgili konferans, panel ve toplantılara katılım
  Tarih: 11.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Sosyal sorumluluk projelerinde yeralan Müzik Terapi ile ilgili eğitimler,organizasyonu ve takibi
  Tarih: 12.2018
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapide Müzik Terapi ( müziğin iyileştirici etkisi ve aktivite analizi )
  Tarih: 10.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Nörolojik Bozukluklarda Müzik Terapinin Etkisi
  Tarih: 03.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Madde Bağımlılarında Müzik Terapinin Rolü ve Önemi
  Tarih: 04.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Disleksi Bireylere Okul Öncesi Döneminde Verilecek Eğitimler ve Müzik Terapi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Alzheimer Hastalarında Müzik Terapinin Etkisi
  Tarih: 05.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları) tehşisi olan çocuklarda Müzikle Tedavi Programı
  Tarih: 12.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Periyodik Dünya Ses Günü için düzenlenen Şan Terapisi Toplantısı
  Tarih: 03.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Türk Kültüründe Müziğin Yeri ve Önemi- Osmanlıdan Günümüze kadar kullanılan usul ve teknikler
  Tarih: 04.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Şizofren gençlerin günlük yaşamında Müzikle Tedavi
  Tarih: 10.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzikle Tutun Hayata - Projesi çalışma aşamasında
  Tarih: 02.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Menopoz Semptomlarının Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem: Müzik Terapi - Projesi ( TÜBİTAK )
  Tarih: 04.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her bir seans için ayrı ayrı kriterlerinin hesaplanması, organizasyonu, deftere işlenmesi ve takibi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi konuları üzerine 2017 Mezunlarının Proje çalışmaları
  Tarih: 11.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Duyusal İşlemleme Problemi Olan 3-6 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Müzik Terapinin Etkis
  Tarih: 12.2019
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP İstanbul Beyin Hastanesinde Her Hafta Uygulanan Müzik Terapi Seanasları
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi Bölümünde Uygulanan MÜTEM tecrübeleri üzerine Nisan ayında LMS'den yapılan Müzik Terapi dersleri
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'Müzikle Aşılan Engel' - Üniversite Kültürü kapsamında yapılan makale ( Ecenaz AKIN 4 s.)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'Müziğin Beyin Dalgalarına Etkisi' - Türk Müzik Terapi Bilimsel Uygulamalar' kapsamında. (Gizem AYTAR 4 s.)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'İşitme Engellilerde Müzik Terapi'- MÜTEM araştırma kapsamında (İrem DİRİCAN- 4 s.)
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Yüksek Lisans Tez Çalışması - 'Alzheimerli Hastalarda Müzik Terapi Seanslarının Önemi'
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Doktora Tezi - (Nörolojik Hastalıklar ) - ' Parkinson Tedavisinde Müzik Terapi'
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2021'de yapılacak İnternational Symposium on Music Therapy - Bildiri hazırlanıyor
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri X: Erg. Emre SAVAŞ: Neden Üsküdar Üniversitesi ? Neden Ergoterapi? Erg. Mehtap KILIÇ: Pandemi Döneminde Disleksili Bireylerde Görsel Algı Bcerilerinin Geliştirilmesi Erg. İrem Nur SOYLU: Ergoterapist Bakış Açısıyla Ergoterapi Bölümü Erg. Gülin GÜRSEL: Karantina Süresince Kognitif Etkilenimli Bireylerle İletişim Erg. Amine KALKAN: Covid-19 Döneminde Klinik Planlama ve Terapi Planı Oluşturma Erg. İsa KÖR: Ergoterapinin İş İmkanları ve Geleceği
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Bir Seans İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu, Deftere İşlenmesi ve Takibi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Merkez Kurul defteri, Kararlar ve takibi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi klinik çalışmalarının yürütülmesi; Müzik Terapi faaliyetlerinin hem hastane hem de klinik olarak yürütülmesi planlanmakta )
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 01.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Merkezin gerçekleştirilmiş ve planlanan araştırmalar, makale, TV programları ve seminerler organizsyonları ve takibi
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Stajerlerle ilgili tüm çalışmalar
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM olarak üniversite genelinde düzenlenen organizasyonlarda Müzik Terapiye ait gösteri ( örn.-Şizofreni hastaların çalışmaları)
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM raporlarının değerlendirilmesi ve takibi
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Staj defterlerinin takibi ve sistem çalışmaları
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM Araştırma sonuçlarının raporlanması
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM sertifika ve katılım belgesi veren programlarının organizsyonu, eğitimlerin uygulanması ve takibi
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik ve Sanat Terapisi ile ilgili konferans, panel ve toplantılara katılım
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Müzik Terapi ile ilgili eğitimler, organizasyonu ve takibi
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi konuları üzerine Mezunlarının Proje çalışmaları :
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Duyusal İşlemleme Problemi Olan 3-6 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Müzik Terapinin Etkisi - Beyza Demir (Tez)
  Tarih: 02.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapide Müzik Terapi ( müziğin iyileştirici etkisi ve aktivite analizini takip eden birim )
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Nörolojil Bozukluklarda Müzik Terapinin Etkisi
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Madde Bağımlılarında Müzik Terapinin Rolü ve Önemi
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Disleksi Bireylere Okul Öncesi Döneminde Verilecek Eğitimler ve Müzik Terapi
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Alzheimer Hastalarında Müzik Terapinin Etkisi
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları) tehşisi olan çocuklarda Müzikle Tedavi Programı
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Periyodik Dünya Ses Günü için düzenlenen Şan Terapisi Toplantısı
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Türk Kültüründe Müziğin Yeri Ve Önemi - Osmanlıdan Günümüze kadar kullanılan usul ve teknikler
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Şizofren gençlerin günlük yaşamında Müzikle Tedavi
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzikle Tutun Hayata - Projesi çalışma aşamasında
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Menopoz Semptomlarının Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem: Müzik Terapi - Projesi ( TÜBİTAK )
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP İstanbul Beyin Hastanesinde Her Hafta uygulanan Müzik Terapi Seansları
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi Bölümünde uygulanan MÜTEM tecrübeleri üzerine LMS den yapılan Müzik Terapi dersleri
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: ''Müzikle Aşılan Engel'' - Üniversite Kültürü kapsamında yapılan makale ( Ecenaz AKIN 4 s.) Tez
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müziğin Beyin Dalgalarına Etkisi'' - Türk Müz.Ter. Bilimsel Uygulamalar'' kaps.(Gizem AYTAR 4 s.) Tez
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'İşitme Engellilerde Müzik Terapi '' - MÜTEM araştırma kapsamında ( İrem DİRİCAN - 4 s.) Tez
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Yüksek Lisans Tez Çalışması - '' Alzheimerli Hastalarda Müzik Terapi Seanslarının Önemi'' Tez
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Doktora Tezi - (Nörolojik Hastalıklar) - ''Parkinson Tedavisinde Müzik Terapi''
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağ Parietal Lob Lezyonu Olan Bireylerde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri ve Müzik terapi - Tez
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid 19 Pandemi Sürecinde Koklear Implantlı Bireylerde Duyusal Sistemlerin Değerlendirilmesi ve Müzik Programı - Ela Koç (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid 19 Pandemi Sürecinde Apraksili Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Süresince Müziğin Etkisi - Gizem Aytar (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Akut Myeloid Lösemili Bireylere Covid-19 Kapsamında Uygulanan Ergoterapi ve Müzik Müdahaleleri - Said Demiroğlu (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 35-45 Yaş Aralığındaki Kadınların Pandemi Nedeniyle Evde Kalma Sürecinde Dinlediği Müzik türü ile Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Ergoterapi Yaklaşımıyla İncelenmesi - İrem Aleyna Keleş (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Dönemi Öncesinde 65 Yaş Üstü Bireylere Ergoterapist Tarafından Uygulanan Terapatik Rekreasyonel Aktivitelere Katılanların İzolasyon Sürecinde Depresyon Düzeylerinde Müzik Seanslarının İncelenmesi" - Gözdenur Altınsu ( Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Sonrası Telerehabilitasyon, Ergoterapi ve Müzik Terapi - Hazal Pural
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pandemi Sürecinde Otizmli Çocuklar için Kurulacak Yeni Normal Ergoterapi Rehabilitasyon Programının Online Eğitime Göre Avantajları - İsmail İşler (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Coronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan Geriatrik Bireylerde Denge ve Yürüme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Müzik Terapinin Etkisi - İsmail İşler (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Sürecinde Ev Aktive Programlarının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Motor Becerilerinin Gelişimi Üzerinde Müziğin Etkisi - Asiye Gacav (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Coronavirüs süreci inme Rehabilitasyonunda Ergoterapi Temelli Bobath Ev Aktiviteleri ve Müzik Terapi - Esra Pekel (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pandemi Sürecinde Ergoterapide Ayna Terapisinin Hemiplejili Bireylerle Uzaktan Müdahalesinde Müziğin Rolü - Cansel Üren (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Televizyon, Tablet ve Telefona Maruz Kalan Çocukların Beyin fonksiyonlarının Gelişmesinde Ergoterapinin Rolü ve Pandemi Sürecinde Ev Temelli Destek - Elif Durmuş (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Sürecinde Otizmli Çocukların Evde Geçirilen Zamanlarının Sembolik Oyun Etkinlikleriyle Değerlendirilmesi - Sevde Yeşilkaya (Tez)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid 19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Evde Ergoterapi ve Yoga Müdahaleleri – Ecenaz Akın (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş Bireyler için Pandemi Döneminde Sosyal Sorumluluklar - Tayfun Zengin (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Üstünzekalı Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Evde Kalması Sonucu Hayal Güçlerinin Gelişiminde Bibliyoterapi Rolü - Engin Şahin (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Programı Çerçevesinde Fiziksel Ve Mental Bozukluklarda Hidroterapi Müdahelelri - Mehtap Alhan
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19un Yaşlı Bireylerde Oluşturduğu Depresyon Riskinde Müzik terapinin Etkisi - Cemre Gündoğdu (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Pandemi Sürecinde Polislerde Sigara Kullanım Miktarının Azalmasında Müziğin Etkisi - Aybüke Keskin (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Aile Baskısı Gören Ergenlerin Psikolojisiİ, Covid -19 Sürecinin Psikolojilerine Etkisi ve Zararlı Alışkanlıklara Yönelimlerin azalmasında Müiğin Etkisi - Aybüke Yardımcı (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pandemi Döneminde Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu Riski Taşıyan Gebelere Yönelik Yaratıcı Hareket ve Dans İçeren Ergoterapi Müdahaleleri (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19’la Mücadele Ssürecinde Neglete Ergoterapi ve Müzik Terapi Desteği - Fatma Yağmur (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Covid-19 Sürecinde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Olan 65 Yaş Üstü Bireylerde Psikososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımı ile Evde Aktivite Programnda Müzik Terapi Analizi - Didehan Eskiüçtepe (Tez)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Edward Sendromlu Yendioğanların Pandemi Sürecinde Aile Eğitimi ve Ergoterapi Müdahaleleri- Sena Yıldırım (Tez)
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Coronavirus Sebebiyle Evde Kalmak Zorunda Olan Geriatrik Bireylerin Kaygı Düzeylerine Online Müzik Terapi Müdahalesinin Etk. (Tez)
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Sesi Ol - (Covid-19 döneminde proje)
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergotizm (Covid-19 döneminde başlatılan proje)
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Akran Zorbalığı (Covid-19 döneminde başlatılan proje)
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Yerdeyiz (Covid-19 döneminde başlatılan proje)
  Tarih: 03.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ağrı Tedavisinde Müzik Tedavisi (Covid-19 döneminde başlatılan proje)
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Dokun Dinle (Covid-19 döneminde başlatılan proje)
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (I)
  Tarih: 05.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (II)
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (III)
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (IV)
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (V)
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (VI)
  Tarih: 07.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (VII)
  Tarih: 07.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (VIII)
  Tarih: 07.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (IX)
  Tarih: 08.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ‘' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (X)
  Tarih: 08.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: 4. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU Disleksi ve Ergoterapi Kulübü 1.Oturum Yrd.Doç.Dr.Ertan GÖRGÜ: Özel Öğrenme Güçlüğü,Mitler,Gerçekler Psk.Ayşenur KÖK: Savaş Travması Geçirmiş Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Öğrenme Süreçleri Psk.Cihan ÇELİK : Disleksili Çocuk Gerçeğini Ne Zaman Kabul Edeceğiz? Dkt.Ahsen ERİM: Öğrenme Güçlüğünde Dil ve Konuşma Terapistinin Yeri ve Önemi 2.Oturum Uzm.Dr.Esengül KAYAN: Özel Öğrenme Güçlüğü ve İlişkili Psikolojik Zorluklar Uzm.Fzt.Onur AŞKAR: Özel Öğrenme Güçlüğünde Nörofizyolojik Değerlendirme Erg.Amine KALKAN: Öğrenme Güçlüğünde Yürütücü İşlevler ve Sosyal-Emosyonel Öğrenme Uzm.Erg.Muammer AYDOĞDU: Öğrenmenin Gerçekleşmesi
  Tarih: 11.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ERGOTERAPİ İLE SINIRLARA DOKUN VE DEĞİŞ (Serebral Palsi ve Ergoterapi Kulübü) 1.Oturum: Doç.Dr.Nalan Çapan: Serebral Palside Rehabilitasyon Yaklaşımları Uzm.Kl.Psk. Berat Karaahmetoğlu: Engelli Psikolojisi ve Pandemi Dönemi Engellilerin Psikososyal Durumu Öğr.Gör.Fzt Mahmut Çalık: Engellilerde Spor Benan Özkol: Süper Palsi Projesi Yersu Deniz: Süper Palsi Projesi 2. Oturum: Süheyle Gürkan: Serçev Çalışmaları ve Serebral Palside Multidisipliner Yaklaşımının Etkileri Abdülkadir Göğüş: Serçev Çalışmaları ve Serebral Palside Multidisipliner Yaklaşımının Etkileri Dilan Marangoz: Sınırların Ötesinde Fzt. Özcan Kalkan: Serebral Palsi Rehabilitasyonu Ömer Yiğit: Engelli Hakları 3. Oturum: Murat Kurt: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Müdürü A.Akif Ülger: Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimsel Kalitesinin Arttırılması İçin Bireysel Öğr.Gör.İsa Kör: Engelli Bireylerden Toplumun Beklentisi Nedir ve Ergoterapist Olarak Engellilerin Hayatlarına Nasıl Dokunabiliriz?
  Tarih: 12.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XI) Erg.Berfin DEMİRCİ: Covid 19 ve Ergoterapi: Salgın Hastalıklara Hazırlıklı Olma ve Baş Etme Yöntemleri Erg.Esra ALAN: Covid 19 Salgınının Biyopsikososyal Model Çerçevesinde Ele Alınması ve İyilik Halini Artırıcı Ergoterapi Müdahaleleri Erg.Esra PEKEL: Covid 19 Sürecinde Evde Ergoterapi Müdahaleleri Akut Dönem İnmeli Bireylerde Pozizyonlama Eğitimi Erg.Hazal PURAL: Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşayan Gazilerde Pandemi Sürecinde Uygulanabilecek Ergoterapi Müdahaleleri Erg.Bilal TEMEL: Ergoterapide Teknoloji Temelli Aktiviteler
  Tarih: 12.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU( XII ): Erg.Rabia BULUT: Pandemi Döneminde Tıbbi Sosyal Hizmet Alanında Ergoterapi Müdahaleleri Erg.Uğur ARSLAN: Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktiviteye İlişkin Araştırmalar ve Buna Yönelik Ergoterapi Müdahaleleri FlTimeTer./Ody.Büşra ÖZKAN: Karantina Döneminde Otizmli Çocukların Ebeveynin Floortime Temelli Yaklaşımları Erg.Veysel ÖZKÖK: 'Evde Kal' ve 'Evde Hayat Var' Fornatı Kapsamında Yaşam Kalitemizi Arttırmaya Yönelik Ergoterapi Müdahaleleri Çoc.Glş.Gamze YARDIM : Pandemi Sürecinde Çocukların Aile Bireylri ile İletişimini Güçlendirecek Aktivite Önerileri
  Tarih: 12.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XIII) Erg.Özgenur VURAL: Covid-19 sürecinde Adeziv Kapsülit Geçiren Bireylerde Ergoterapistin Uygulaması Gereken Aktiviteler Erg. Serenay ŞENGÜL: Ergoterapi ve NLP Yaklaşımıyla Covid-19 Sürecinde Yetişkin Eğitimi Erg. Gülin GÜRSEL: Pandemi Döneminde Evde Kalan Geriatrik Bireylere Aktivite Önerileri Erg.Asiye GACAV: Karantina Sürecinde Pediatrik Rehabilitasyonda İnteraktif Metronom Terapi Erg. Mustafa KARAASLAN: Pandemi Süresimce Yenidoğanda Ergoterapi Müdahelerinin Önemi
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Bir Seans İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 12.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Yaşlı Bakım Rehabilitasyonunda Müzik Terapinin Rolü ve Önemi ( Tez savunması)
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı içi Müzik Terapiye ait araştırmalarının yürütülmesi
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: ''Akıl-Beyin-Kültür'' TV100 ve Üniversitemiz Projesinin Müzik Bölümü kısmı çekimleri ( her hafta )
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Şubat ayı için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Bİpolar tehşisi konulan hastalarda Müzik Terapi Seanslarının Etkisi
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Korona Günlükleri Programında Yüksek Lisans Öğrencilerin Müzik Terapi konulu sunumları
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Alzheimer Hastalarına Müzk Terapi - Online seminer/müdahale
  Tarih: 12.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi  
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Bir Seans  İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık   ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama  
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi  klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Ders olarak işlenmesi
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı içi Müzik Terapiye ait araştırmalarının planlaması
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: ''Akıl-Beyin-Kültür'' TV100 ve Üniversitemiz Projesinin Müzik Bölümü kısmı çekimleri ( her hafta )
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı için düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması
  Tarih: 10.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Bir Seans İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Ders olarak işlenmesi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pandemi sürecinde '' Evde kal '' programında Müziğin Rolü ve Önemi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı içi Müzik Terapiye ait araştırmalarının yürütülmesi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'Akıl-Beyin-Kültür'' TV100 ve Üniversitemiz Projesinin Müzik Bölümü kısmı çekimleri ( her hafta )
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı için düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Şizofrenide Müzik Terapi Seanslarının Etkisi
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Nörobilim ve Müzik Terapi ( Seans öncesi ve sonrası EEG analizi )
  Tarih: 11.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pandemi sürecinde '' Evde kal '' programında Müziğin Rolü ve Önemi
  Tarih: 11.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Zoom ERGOTERAPİ İLE 20201'e Pozitif Uyum
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Alemdağ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Bağcılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Beyaz Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Boğaziçi Özel Eğitim Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Bursa Disleksi Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Bursa Kids Up Bebek ve Çocuk Gelişim Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Duyu Çocuk
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Duyu Evi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Emrullah Turanlı İlkokulu
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: GTOS Terapi (Isparta)
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gelişim Atölyesi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gülin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Güneşli Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Isparta Şehir Hastanesi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: İlk Evre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kalpten Özel Eğitim Merkezi
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Lara Çocuk Merkezi
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Lider Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: M. Aksu Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Logopedi Dil ve Konuşma Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Manavgat Dil ve Konuşma Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Maraş Otizm Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Marmara Otizm Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: VM Pendik Medikal Park Hastanesi
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Metin Sabancı Özel Eğitim Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Nirvana Otizm Spor Kulübü
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Cemrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Duha Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Edirne Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Erciyes Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel İlk Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Bartın)
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Metropol Tıp Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Öğrenen Bizim Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Yahya Kaptan Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Mersin)
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Parva Gradus Sağlıklı Yaşam Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Romatem Hastanesi (Bursa)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Sekoya Çocuk Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Antalya Melekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Anne Şefkati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Arnavutköy Rüyam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Batman Ses Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Beş Yıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Cadde Tıp Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Detay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Doğanay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Elit Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Fizikalya Tıp Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gaziosmanpaşa Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gölcük Ailem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Kocaeli)
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: İlkevre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: İris Yeni Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 10.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kurtköy Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kahramanmaraş Yeni Biz Bize Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kayseri Beyaz Kelebekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kayseri Beyaz Kelebekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Kindyroo Koşuyolu
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Marmara Yunuslar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Mucize Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Onan Bilgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Başlangıç Akademi
  Tarih: 11.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Fizyotem Tıp Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel İlk Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Bartın)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: - Özel Özkan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Kahramanmaraş Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Ruh Sağlığı Atölyesi (Adana)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Sihirli Eller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Adana)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Spirit of Ergotherapy
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Varoluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Trabzon)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Yeni Ekin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Yeni Yörünge Özel Eğitim
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Zeynep Ender Danışmanlık Merkezi (Bursa)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Erzurum Özel Buhara Hastanesi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Günışığı Çocuk Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: - Minimental Gelişim Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: NPİSTANBUL- Beyin Hastanesi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Ornöram Fizik Tedavi Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Öncü Çözüm Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Adatıp Hastanesi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Bornova Ufuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özel Pera Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Samsun)
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Özlüce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Piramit Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Şenay Duman Uzunoğlu Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Turkuaz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  Tarih: 12.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XIV): Erg. Sedanur Yılmaz: Cocid-19 Sürecinde Fibromiyaljisi olan Geriatrik Bireylerde Düşmeyi Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar Erg.Tayfun Zengin: Madde Bağımlılığı Tedavisi Görmüş Bireylerde Nüksün Önlenmesinde Ergoterapinin Rolü Erg.Engin Şahin: Karantina Sürecinde Parkinson Hastalarında Ergoterapi Müdahalelerin Etkisi Erg.Amine Kalkan: Pandemi Döneminde Çocuklarda Duyusal Kaynaklı Beslenme ve Yeme Zorluklarına Ergoterapi Müdahaleler, Erg.Kadriye Yağmurcu: Pandemi DDöneminde Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu Riski Taşıyan Gebelere Yönelik Yaratıcı Hareket ve Dans İçeren Ergoterapi Müdahaleleri
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XV) Erg.Dideahan ESKİÜÇTEPE: Covid-19 Sürecinde 65 Yaş Üstü Bireylerde Pkiososyal Destek ve Ergoterapi Yaklaşımıyla Ev Temelli Aktivite Programı Erg.Nihan YURDADÖN: Covid-19 Sürecinde Fleksör Tendon Yaralanmaları Rehabilitasyonu ve Ergoterapi Müdahaleleri Erg.İrem HAYTA: Karantina Sürecinde Hidrosefalili Çocuklara Ergoterapi Müdahelelerinin Önemi Erg.Mehmet KÜÇÜK: Özel Gereksinimli Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı Su İçi Etkinlikler Erg.Menekşe YÜKSEL: Covid-19 Sürecinde Artan Çocuk ve Gençlerdeki İntiharı Önlemek için Ergoterapist Desteği
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XVI): Kln.Psk.İpek ÇALIŞKAN: Covid-19 Sürecinde Bireylerin Psikolojik Duygu Durum Değişiklikleri ve Geliştirilen Aktivite Programları Erg. İsa KÖR: Pandemi Sürecinde Davranış Problemleri Olan Çocukların Okul Yönetiminde Ergoterapistin Rolü Erg.Melike ŞAHAN: Ergoterapi Bakış Açısıyla Şizofreni Hastalığının Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri Erg.Neşe ERDEN: Pandemide Evde Çalışma Süresinde Karpal Tünel Sendromu Erg.İremnur SOYLU: Gelişimsel Bozukluk Tanılı Bireylerde Snoezelen Terapi Uygulamalarının Görsel Sistem Üzerine Etkileri
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: AR-GE VE (ARGEYEP) proje toplantısı Menekşe Yılmaz - Dokun Dinle Melike Şahan- Ergotizm
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: TÜBİTAK Öğrenci Projeleri
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: ARGEYEP Sağlık Bilimleri Fakülte Toplantısı
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM (Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Hafta İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar - Tüm hastalara Müzik Terapi seansları
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her bir seans için ayrı ayrı kriterlerin hesaplanması , organizasyonu ve takibi
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık [ Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları ]
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Bölümü için Raporlama
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi Klinik çalışmalarının yürütülmesi
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Şizofreni Hastalarında Müzik Terapinin Depresyon, İşlevsellik, Genel psikopataloji, Klinik Parametreler Üzerine Etkisi - Tez
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Müzik Terapiye ait Araştırmalarının Planlanması
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'Akıl-Beyin-Kültür' Tv100 ve Üniversite Projesinin Müzik Bölümü kısmi çekimleri (her hafta)
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlanması
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Bipolar teşhisi konulan hastalarda Müzik Terapi Seanslarının Etkisi (araştırma analizleri)
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Korona Günlükleri Programında Yüksek Lisans Öğrencilerin Müzik Terapi konulu sunumları (devam)
  Tarih: 01.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Geriatrik Hastalarında Müzik Terapi Etkisi - Online Seminer- Müdahale
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XVII): Erg. Ayşe METİN: Diyabet Kaynaklı Amputelerde Rehabilitasyon ve Ergoterapi Müdahaleleri Erg. Mustafa KARAARSLAN: Covid-19 Sürecinde Parkinsonda Ergoterapi Müdahaleleri Erg.İsa KÖR: Dezavantajlı Bireylerin Kognitif Fonksiyonlarının Kuvvetlendirilmesi için Gerekli Aktivite Çalışmaları Erg.Hande ÇELİK: Çocukla ilk Karşılaşma ve Ergoterapi Müdahalesinin Planlanması Erg.Esra ALAN: Kısıtlı Mental Kapasiteye Sahip Psikiyatri Hastalarında Ergoterapi Müdahaleleri
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Her Bir Seans İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: İnmeli Hastalarda Yaşam Kalitesini Arttırmak için Yapılan Ergoterapi Müdahaleleri - Dans ve Müzik Terapi üzerine araştırma ( Tez savunması )
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı bahar Dönemi Müzik Terapiye ait Araştırmalarının Planlanması
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: 'Akıl-Beyin-Kültür'' TV100 ve Üniversitemiz Projesinin Müzik Bölümü kısmı çekimleri ( her hafta )
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Parkinson teşhisi konulan hastalarda Müzik Terapi Seanslarının Etkisi ( araştırma analizleri )
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Korona Günlükleri Programında Yüksek Lisans Öğrencilerin Müzik Terapi konulu sunumları ( devam)
  Tarih: 02.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Nörolojik Hastalarda Müzik Terapi Etkisi - Online seminer/müdahale
  Tarih: 02.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XVIII): ERG.Berfin DEMİRCİ: Korona Süresince Evde Hayat Var Programı Kapsamında Duyu Bütünleme Seanslarına Uygun Çevresel Düzenleme Materyallerin Önemi ERG: Abdullah ULU: Otizmli Çocuklarda İnce Motor Beceriler ve Gümlük Yaşam Aktiviteleri Uzm.Fzt.İmran ERKANAT TOYLAN: Akademik Başarıda Duyusal Süreçlerin Etkisi ERG.Zeynep Nur İPEK: Ergoterapi Perspektifinden Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kişilere Yönelik Kanıta Dayalı Müdahaleler ERG. Veyzel ÖZKÖK: Mobbing ve Ergoterapi Müdahaleleri
  Tarih: 03.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: ' CORONA GÜNLÜKLERİ: ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ’' ONLİNE PLATFORMU (XIX): ERG.Erva Nur KURT: Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Bireylere Bakım Verenlerin Üstlendiği Roller ve Yaşadığı Zorlukların Ergoterapi Perspektifinden İncelenmesi ERG.Melike YALÇINKAYA: Demans'ta Ergoterapi Müdahaleleri Çoc.Gel.Uzm.Hatice Kübra BAYLAN: Covid-19 Sürecinde Çocuk ve Yeni Medya ERG. Burcu YILDIRIM: Osteoartritte Ergoterapi Müdahaleleri ERG.Mehmet ÜSTÜNKAYA: TRSM'lerden Hizmet Alan Danışanların Sosyal Profili ve Merkezde Verilen Ergoterapi Hizmetleri
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Duyu Bütünlemede Müzik Terapi
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Nörobilim ve Müzik Terapi
  Tarih: 04.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Psikiyatride Müzik Terapi
  Tarih: 05.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Ergoterapide Müzik Terapi
  Tarih: 06.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
  Tarih: 03.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Ergoterapide özel misafir sayfası “Dikkat dağınıklığı dolu bir dünyaya nasıl odaklanılır?” - ICF yönetici ve Lider Koçu, MBA, PCC, ACPC Berna Pınar TUNÇ
  Tarih: 03.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Duyu Bütünleme ve Müzik Terapi Erg.Şevval ATEŞ: Otizm Spektrum Bozukluğunda Müzik Terapinin Rolü ve Önemi Erg.Zehra AKYOL: Yenidoğanda Ergoterapi ve Müzik Terapi Yaklaşımları Uzm.Dr. Mustafa Sedat ÖZDEMİR: Müzik Terapinin Tıp’ta ve Pediatride Kullanımı
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören bireylerde Müzik Terapi Seanslarının etkisi
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Stres ve Anksiyete için Alternatif bir model olarak Müzik Terapi
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her hafta- İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her bir seans için ayrı ayrı kriterlerinin hesaplanması, organizasyonu ve takibi
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM-Akademik Danışmanlık
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Korona Günlükleri Programında Yüksek Lisans öğrencilerin Müzik Terapi konulu sunumları
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek sertifika programlarının planlanması
  Tarih: 03.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Dünya Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu
  Tarih: 04.2021
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: III.Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım Öğrenci Kongresi
  Tarih: 04.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Duyu Bütünleme ve Müzik Terapi 2 Müz.Hakan Sezgin: Pedagojik Müzik ve Dans Kazanımları Erg.Merve Arı: Müzik Terapinin Anksiyete Üzerine Etkisi Müz.Kadir Akpınar: Nörorehabilitasyonda Müzikle Terapi Erg.Kadriye Yağmurcu: Ergoterapide Müzik ve Yaratıcı Haraket Egzersizlerinin Önemi
  Tarih: 05.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: V. Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu .
  Tarih: 05.2021
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Duyu Bütünlemede Müzik Terapi Müz.Ter. Funda Ceyhan : İşitme Engelli Bireylerde Müzik Eğitimi ve Müzik Terapi Uzm.Dr. Şerafettin Özdoğan:Müzik Terapi kasları gevşetir mi? Çoc.Gel.Melisa Akköse Kaya: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Müziğin Gelişimine Etkisi Erg.İbrahim Erarslan: Duyusal Problemlerde Müziğin Önemi ve Rolü: İletişime Açılan Kapı Stj.Erg.Dilara Güler: duygusal uyumu kolaylaştırmak için müzik terapi müdahaleleri ve önemi
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her Bir Seans  İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi (''Akran Zorbalığı'' - hazırlık aşamasında)
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık   ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi  klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Otizm Farkındalığı ve MüzikTterapi ( SEMİNER PROGRAMI)
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı bahar Dönemi Müzik Terapiye ait Araştırma Analizlerin Arşivlenmesi
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: ''Akıl-Beyin-Kültür'' TV100 ve Üniversitemiz Projesinin Müzik Bölümü kısmı çekimleri ( dönem sonu programı )
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programları ( İkinci Modul )
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması ( III Modul )
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Onkoloji Hastalarında Müzik Terapi Seanslarının Etkisi ( araştırma analizleri )
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Duyusal-Motor, Bilişsek ve Psikososyal Rehabilitasyonda Müzik Terapi Etkisi - Online seminer/müdahale ( ikinci program)
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM il Erg. Bölümünün düzenlediği III. Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım Kongresinin Bildiri Kitabının hazırlanması
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Duyu Bütünleme ve Müzik Terapi - MÜTEM Faaliyetleri kapsamında Online Program( Bahar Dönemi serisinden - 2 )
  Tarih: 06.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi  
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her Bir Seans  İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi ''Akran Zorbalığı'' - hazırlık aşamasında
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık   ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi  klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı bahar Dönemi Müzik Terapiye ait Araştırma Analizlerin Arşivlenmesi
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programları ( İkinci Modul devamı )
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Bahar Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması ( III Modul hazırlığı )
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM il Erg. Bölümünün düzenlediği V Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu Yaklaşım
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her Bir Seans  İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık   ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi  klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı bahar Güz Dönem, Müzik Terapiye ait Araştırma Programının Planlaması
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Güz Dönemi için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Planlaması
  Tarih: 08.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM ( Müzik Terapi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ) Programı, Çalışmaları ve Takibi  
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: HER HAFTA - İstanbul Beyin Hastanesindeki Çalışmalar- Tüm Hastalara Müzik Terapi Seansları (seans sonrası hasta durumu hakkında bilgilendirme ve raporlama)
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Her Bir Seans  İçin Ayrı Ayrı Kriterlerinin Hesaplanması, Organizasyonu ve Takibi
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: MÜTEM - Akademik Danışmanlık   ( Yüksek Lisans - Tez Danışmanlıkları)
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Müzik Terapi Koordinatörlüğü olarak Hastane Ergoterapi Birimi için Raporlama  
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Ergoterapi ve Müzik Terapi  klinik çalışmalarının yürütülmesi; M.T.
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: NP Hastanesi - Müzik Terapistlerinin koordinasyonu ve iş takibi
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönem, Müzik Terapiye ait Araştırma Programının Planlaması
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönem için Online düzenlenecek Sertifika Programlarının Hazırlığı
  Tarih: 09.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönem, Ergoterapi Lisans Programı için Müzik Terapi derslerinin planlanması
  Tarih: 09.2021

Paylaş: