Müzik Terapi

Üniversitemiz Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi MÜTEM'in temel hedefi Türkiye’de,  Müzik Terapi alanının verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlayan bir  “inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme merkezi” olmaktır. Özel eğitim gerektiren bireylerin; zihinsel, fiziksel, konuşma ve dil gelişim güçlüğü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri olan hastaların temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamaktır. Bu alanda sürekli kendini geliştiren bir kurum olan MÜTEM, özellikle Psikoloji ve Psikiyatri alanındaki öğrenci ve araştırmacılara çağdaş bir multi-disipliner öğrenme ortamı sunmakla birlikte uygulama ve yayın etkinlikleri için de etkin bir zemin oluşturmaktadır.