Hakkında

AMAÇLARI:

Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır.
İnsan yaşamında etkili ve güçlü bir iletişim aracı olan müzik, yalnızca ruhsal yapının kötü olduğu durumlarda değil, iyi olduğu durumlarda da insanı etkilemektedir. Müzik kendine özgü dili, yapısı ve anlatım öğeleriyle insanın duygu ve düşüncelerine seslenmektedir.

 • Müzik kolay ve anlaşılır bir tanımla insanın kendini seslerle ifade etmesine imkân veren sanattır. Müziğin kendine özgü bir dili vardır ve bu nedenledir ki, evrensel bir boyuta sahiptir ve dünyadaki tek ortak dil müziktir. Müzik dinlemek, insanın estetik duygusunu ve ritim sezgisini uyararak geliştirir ve içindeki güçlü duyguları uyandırır. Müzikle bireyin yaşama heyecanı artar. Müzik kişiyi dinlendirir, canlandırır, sakinleştirir ve insani yönünü zenginleştirir. Müzik dinleyen insan, toplum içinde daha mutlu ve daha uyumlu bir birey olur. Birçok insan kendini müzikle daha iyi ifade edebilmekte ve duygularını müzikle ortaya koyabilmektedir. Dolayısıyla müzik ile iletişim amaçlı da kullanılmaktadır.
 • Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmaktadır ve bu alandaki gelişmeleri desteklemektedir. Müzik depresyon geçiren gençlerde beyni rahatlatıcı ve hormonal düzensizlikleri hafifletici rol oynar. Müziğin hormonlar üzerinde tarz ve şekline bağlı olarak, stres hormonlarını artırma ya da azaltma etkileri vardır.
 • Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır.

Modern zamanda, ilk müzikle tedavi uygulaması, 1947'de Michigan Devlet Hastanesinde tedavi programları içinde yer almıştır. 1949 yılından beri de, Fransa'da müzik terapi çalışmaları yapılmaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası İsveç’in Stockholm şehrinde bir müzik terapi enstitüsü kurulmuştur.1977'de Amerika müzikle tedaviyi bir bilim dalı olarak kabul etmiştir. Müzik terapisi psikiyatri temelli hastalıklarda 1950'lerden bu yana etkin olarak kullanılmaktadır. Bugün dünyada Amerika ve diğer ülkelerin pek çok kliniklerinde, araştırma merkezlerinde, sanat merkezlerinde, hastanelerde, kreşlerde ve bağımsız alanlarda müzik terapi uygulamaları yapılmaktadır. 
Bugün müzik terapi ile Türkiye, Avrupa ve Amerika'da birçok araştırma gerçekleştirilmektedir. Müzikle terapi, ABD Müzik Terapi Birliği tarafından 1997'de bir uzmanlık dalı olarak kabul edilirken müzikle terapi konusunda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Terapi bugün gelişmiş haliyle Türkiye, Avrupa ve Amerika'da pek çok sağlık merkezinde uygulanılmaktadır. 
Türkiye’de psikoloji-psikiyatri üzerine ilk ve tek üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBULBeyin Hastanesi ergoterapi alanı ile ilgili de birçok çalışmalar sürdürmektedir. Bu anlamda merkezimiz müzikle terapide çağdaş tıbbın, psikoloji ve psikiyatride kullanılan çeşitli yöntemlerini uygulamalarla zenginleştirip eğitim-öğretime katkısı olan araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, hastaların sosyokültürel yapısına uygun olan müzik türlerini tespit ederek, beyin elektrosu (EEG) ile kişinin beyin haritasını belirledikten sonra beynin elektriksel ritminin frekansı belirlenip, bu frekansın normal sınırlara gelmesini sağlayacak müziğin tespit edilmesi; tedavide dini motiflerin de etkili olduğunu göze alarak, yapılan araştırmalarla sonraki aşamada ise hastaya uygun müziğin uygulanması gerçekleştirilecektir. Uygun müziği seçerken daha önce kaydedilmiş milyonlarca eserin de kullanılması planlanmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin; psikoloji ve psikiyatri bilimine büyük katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

FAALİYET ALANLARI:

Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda ve özel gereksinimi olan bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca müzik terapi; alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde de önemli bir yere sahiptir.

 • Yapılan bilimsel araştırmalarda klasik Türk müziği ile klasik batı müziğinin hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.
 • Müzik terapide, ritim, melodi ve harmoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır. Müzik hastanın sinir ve endokrin sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar, hasta terapi sürecinde müzik yaparak aktif bir rol üstlenir, yetenek gelişir, özgüven artar ve anlamlı bir uğraşıda bulunur.
 • "Müzik terapi" sözcüğü, "müzik' ile “terapi" sözcüğünden oluşmaktadır. "Terapi" sözcüğü, hastaların bakımı ve tedavisi için gerekli önlem ve çareleri öğreten tıbbın bir dalı olup, Yunanlıların sözcüklerinden kaynaklanmış ve benimsenmiştir.
 • Müzik terapi, insandaki iletişim kanallarını açar,
 • Tedavi etkilerini sağlar,
 • Psiko-profilaktik (ruh koruyucu) etkiler ve gerek kişinin kendisinde, gerekse bulunduğu toplumda rehabilitasyonu sağlayabilmek için hareket, ses ve müziği kullanarak, ses-insan bütünlüğünü ve müziği araştıran daldır ve sadece ruhu değil, zekâyı da besler.
 • Beden ve zihin arasında entegrasyon ve uyum sağlar.
 • Müzik türüne göre beyninizin farklı bölümlerini aktive edebilirsiniz. Böylece müzik, nörolojik rahatsızlıklar veya duygusal bozukluklar neticesinde işlevini yitiren bazı beyin bölümlerini yeniden harekete geçirebilir.
 • Müziğin, kan basıncı, solunum ritmi, solunum kalitesi, nabız sayısı gibi fizyolojik olaylara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Zaman içinde beynimizin hasarlı bölümlerini müzikle eğitebiliriz.
 • Beynin elektriksel olarak şarj edilmesinde kulaklar kaynak işlevi görür. Beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması dikkat bozulmasına ve bitkinliğe sebep olur. Bu durumda beynin de bilgisayar gibi şarj edilmesi gerekir. Beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilme yollarından biri de müzik terapi yöntemiyle tedaviyi gerçekleştirmektir.
Paylaş: