Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Klinik Disiplinler Bölüm Hakkında

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Protetik diş hekimliği, doğal dişlerdeki madde kayıplarının, eksik dişlerin ve çevresindeki oral ve maksillofasiyal dokuların, yapay materyaller ile restore edildiği, oral fonksiyonların, estetiğin ve hasta sağlığının düzeltilmesi ve idamesi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Bu bilim dalı, sabit protezlerin, hareketli protezlerin, çene-yüz protezleri ve implantüstü protezlerin yapımı ve temporomandibular rahatsızlıkların tedavisi ile ilgilenmektedir. Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Ana Bilim Dalı

Pedodonti, bebeklik döneminden başlayarak, çocuk ve ergenlik döneminde kliniğe başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen, süt ve daimî dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çene-yüz bölgesi gelişiminin takip edilmesini, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların tedavisini amaçlayan diş hekimliği dalıdır.

Kliniğe başvuran çocukların ilk ağız ve diş muayeneleri, diş çürüklerinin önlenmesi için koruyucu uygulamalar, tedavi gereksinimi görülen aşırı harabiyet gösteren süt ve sürekli dişlerin tedavi restorasyon ve çekimleri, travma sonucu meydana gelen diş yaralanmalarının tedavisi ve takibi yürütülmektedir.

Pedodonti ana bilim dalında yapılması gereken tedavilere uyum gösteremeyecek kadar küçük yaşta olan ve/veya tedaviye uyum gösteremeyen çocuk hastalar ile kaygılı ve korkulu, sistemik hastalığı olan ve özel bakım gereksinimi olan çocuk hasta grupları sedasyonla tedavi edilmektedir.Ortodonti Ana Bilim Dalı

Ortodonti dişlerin ve çenelerin kendi içinde ve birbirlerine göre düzensizliklerinin, çene yüz bölgesindeki gelişimsel ve kazanılmış anomalilerin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliğinin dalıdır. Diş çapraşıklığı, çene ilişkilerindeki uyumsuzluk ve kapanış bozukluklarının tedavisi, büyüme ve gelişim bozuklukları, erken dönem koruyucu ve durdurucu ortodontik tedaviler, dudak damak yarıkları ve tedavileri, uyku apnesi tedavisi, temporomandibular eklem tedavisi, ortognatik cerrahi tedavi ve pekiştirme tedavileri ortodontinin çalışma alanlarıdır. Ortodontik tedaviler, hareketli apareyler, ağız dışı aparey uygulamaları, kapaklı, kapaksız ve lingual braketler,ortodontik ark telleri, vidalar, ortodontik mini implantlar gibi sabit apareyler ve şeffaf plaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Dişlerin çapraşıklığı nedeniyle dişlerin yeterince temizlenememesi sonucu oluşan çürük ve diş eti hastalıkları, diş kayıplarına ve periodontal dokuların hasarına sebep olarak bireyin yaşam kalitesinin azalmasına yol açabilmektedir. Ortodontik tedaviler, dişlerin sağlığının korunmasını ve idamesini aynı zamanda da gülümsemenin düzelmesini ve daha iyi olmasını sağlamaktadır.Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Ağız, çene, yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların doğumsal ve kazanılmış bozuklukların enfeksiyon, travma ve kist, tümör gibi her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel sorunların medikal ve cerrahi tedavisinin yapıldığı diş hekimliği dalıdır.

Diş çekimi, apse tedavisi, gömülü diş çekimi, apikal rezeksiyon, biyopsi alma, vestibüloplasti, sinüs lift, alveol düzeltmesi, sinir repozisyonu gibi preprotetik cerrahi işlemler, kist tedavileri, dental implant uygulamaları, ağız ve çeneyi ilgilendiren sert ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi,  doku greftleme,  çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, dudak-damak yarığı cerrahisi, ortognatik cerrahi, temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri, ağız diş çene cerrahisi ana bilim dalının çalışma alanlarındandır.


Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı, oral ve maksillofasiyal doku ve organların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik ve radyografik olarak değerlendirilerek teşhisinin konulduğu ve ön tedavi planlamasının yapıldığı diş hekimliği dalıdır.

Dental volumetrik tomografi, panoramik , sefalometrik röntgenler, ultrason, MR, gibi güncel ve teknolojik görüntüleme yöntemleri bu bölümde uygulanır.Endodonti Ana Bilim Dalı

Endodonti diş özündeki damar, sinir ve bağ dokusunu ilgilendiren ve diş kökünü çevreleyen dokularda meydana gelen hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Pulpa ve periapikal hastalıklarının etiyolojisi, epidemiyolojisi, histopotolojisi, mikrobiyolojisi ile bu hastalıkların klinik tanı ve tedavi yöntemleri, önlenmesi ve de prognozunu etkileyen faktörler endodontinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Endodontik tedaviler, geri dönüşümlü pulpa hastalığı olan dişlerde dişin canlılığının korunmasında yönelik uygulanan kuafaj ve amputasyon tedavileri ile dişin canlılığının korunamadığı veya enfeksiyon nedeniyle canlılığını kaybetmiş dişlerde ilgili diş(ler)e kanal tedavisi uygulanması işlemlerini içermektedir.Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Periodontoloji, dişlerin veya kaybedilmiş dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresindeki sert ve yumuşak dokuların sağlığının korunması ve hastalıklarının teşhisi ve tedavisini amaçlayan diş hekimliği dalıdır.

Gingivitis ve periodontitisi kapsayan periodontal hastalıklar, diş etleri ve dişleri destekleyen kemiği etkileyen, tedavi edilmediklerinde diş kaybına yol açabilen, ciddi kronik bakteriyel enfeksiyonlardır. Periodontal hastalıklar sıklıkla yetersiz oral hijyen sebebiyle dişler üzerinde sürekli meydana gelen, yapışkan, renksiz bakteriyel plak kaynaklıdır. Bununla birlikte sigara/ tütün kullanımı, genetik faktörler, hamilelik ve puberte, stres, diabet, ilaçlar,diş sıkma ya da diş gıcırdatma gibi kötü alışkanlıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi faktörler de periodontal sağlığı etkilemektedir. Periodontal dokularda hastalıkların önlenmesi, oluştuklarında teşhis ve tedavilerinin cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalarla gerçekleştirilmesi periodontolojinin ilgi alanlarındandır. Ayrıca en yaygın hastalık grubunu oluşturan diş eti hastalıklarının önlenmesine yönelik her türlü uygulamada periodontolojinin en önemli  ilgi alanlarından birisidirRestoratif Diş Tedavisi (Diş Hastalıkları ve Tedavisi) Ana Bilim Dalı

Diş sert dokularını (mine, dentin) ilgilendiren hastalıkların teşhis, tedavi ve takibiyle ilgilenen diş hekimliğinin dalıdır. Bakteri kaynaklı çürük ya da bakteri kaynaklı olmayan kırık, aşınma, mine ve dentin tabakasındaki yapısal bozukluklar gibi madde kaybının, gelişimsel ve kalıtsal renklenmelerin ve çeşitli nedenlerle diş sert dokularında oluşabilen bozuklukların teşhis ve tedavileri ile ilgilenir. Ayrıca diş çürüğünün  önlenmesine yönelik bütün koruyucu yaklaşımlar da ilgi alanıdır.

Sağlık, estetik, fonetik ve fonksiyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla adeziv ve minimal invaziv tekniklerle ve CAD/CAM sistemleri kullanılarak çürük dişlerdeki madde kayıplarının onarılması, dişlerdeki form ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi, kırık dişlerin restorasyonu, dişler arası boşlukların (diastemaların) kapatılması sağlanmaktadır. Yine fizyolojik ve patalojik diş renklenmelerinde diş beyazlatma gibi güncel ve teknolojik gelişmeler kullanılmaktadır. Ayrıca diş hastalıklarının önlenmesi, çürük riskini en aza indirmek ve mine kaybını önlemek amacıyla florür uygulamasını içeren koruyucu yaklaşımlar da bölümün çalışma uygulamalarındandır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!