Yayınlar

"THE EFFECT OF THE POSITIVE PSYCHOLOGY INTERACTION GROUP PROGRAM ON ANGER AND HOPE IN ELDERLY INDIVIDUALS"

Mutlu Çocuklar Mutlu Yetişkinler mi Oluyor?

Mutluluk Saldırganlık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Yetişkinlerde Psikolojik Sağlamlık, Olumlu Çocukluk Deneyimleri ve Algılanan Mutluluk

Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Nasıl Mutlu Olunur? Sigmund Freud ile Sanal Bir Konuşma

Pozitif Psikoloji Dersi: İyi Oluşu Arttırmaya Yönelik Bir Yol