Mutlu Çocuklar Mutlu Yetişkinler mi Oluyor?

Erken dönem yaşantıların önemini vurgulayan çok sayıda psikolojik kuram bulunmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, olumsuz çocukluk deneyimlerinin yetişkinlikteki fiziksel ve psikolojik sonuçlarını inceleyen çalışmaların öne çıktığı görülmektedir. Az sayıda çalışma ise olumlu çocukluk yaşantılarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Makalenin tamamı için tıklayınız...
 

Paylaş: