Hakkımızda

Ülkemizin davranış bilimleri ve sağlık alanındaki ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanında önemli çalışmalar yürüterek bu alanlarda bilim üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz, 1990’lı yılların sonlarında bir akım olarak başlayan ve günümüzde önemi daha da artarak bir araştırma alanı haline gelen pozitif psikoloji alanında bilimsel çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Pozitif psikoloji nedir?

Pozitif psikoloji, bireylerin olumsuz, eksik ve sorunlu yönlerinden çok olumlu özelliklerine, güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu haliyle geleneksel psikolojinin kullandığı hastalık modeline karşılık sağlık modelini temel almaktadır. Pozitif psikoloji; Doğu bilgeliğinin ve Anadolu irfanının bilimsel metodoloji ile sistematize edilmiş biçimidir.

Pozitif psikoloji, yaşamı değerli ve yaşanmaya değer kılacak şeyleri araştırmak, insanların olumlu ve güçlü özelliklerine odaklanarak bunları geliştirmek, öznel ve psikolojik iyi oluşu ve yaşam sevincini geliştirmeye çalışmak ve önleyici işleviyle bireylerin ruhsal sorunlar yaşamalarının önüne geçebilmek üzerine kuruludur.

2013’ten bu yana zorunlu ders olarak veriliyor

Günümüzde hem bir terapi yöntemi hem de insanların koruyucu ruh sağlığına etki yapan bir araç olarak kullanılan pozitif psikoloji, 2012-2013 Akademik Yılı’ndan bu yana Üsküdar Üniversitesi’nde öğrencilere zorunlu ders olarak verilmektedir. Pozitif Psikoloji dersi, Üsküdar Üniversitesi’nden yıllar sonra dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Yale, Harvard ve Bristol gibi üniversitelerin de müfredatlarına aldığı önemli bir alan olarak dikkat çekmektedir.
Üniversitemiz akademisyenlerinin yanı sıra bilim ve uygulama ortağımız NPİSTANBUL Beyin Hastanesi uzmanlarının da içinde bulunduğu Üsküdar Üniversitesi Pozitif Psikoloji (ÜÜPP) Çalışma Grubu’nun eşsiz desteğiyle  hazırlanan ÜÜPP web portalı da içerdiği bilgilendirme videoları, makaleleri, köşe yazıları ve çok daha fazlasıyla 7’den 70’e herkese pozitif psikoloji aşılamayı ve bir yaşam biçimi olarak sunmayı amaçlamaktadır. 

Paylaş: