Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

ARGEYEP, Ulusal ve Uluslararası Destekli Projeler kapsamında Üsküdar Üniversitesi ve sanayi firmalarının Ar-Ge, İnovasyon ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknolojim seviyesinin arttırılması hedefiyle Ulusal ve Uluslararası Destek Fonlarından yararlanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

Uluslararası fonlar kapsamında TÜBİTAK İkili İşbirliği, HORIZON EUROPE (9.Çerçeve Programı), EUREKA, ERA-NET vb. gibi programlara yapılan başvurulara proje hazırlıkları sürecinde destek verilmektedir. Bununla birlikte mevcut ya da oluşmakta olan konsorsiyumlara katılmak isteyen araştırmacıların iş paketleri hazırlanarak proje ortaklarıyla temasa geçilerek kendilerinin bu oluşumlara dahil edilmelerine çalışılmaktadır.

Ulusal fon mekanizmaları (TUBITAK, ISTKA, TUSEB , KOSGEB, GSB ve diğer) kapsamında başvuruya açık programları takip ederek, uygun hedef gruplar ile fonları eşleştirerek bilgi akışı sağlanmaktadır. Akademisyen ya da sanayicileri başvuru yapabilecekleri destek programlarına doğru ve etkin şekilde yönlendirerek ilgili fonlar kapsamında eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir.

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları kapsamında üniversitemizin tüm idari birimleri ile koordineli olarak sürdürülecek çalışmalar için araştırmacılara destek verilmektedir.

Sizler için Neler Yapıyoruz ?

  • Destek Programlarının duyurulması, hedef kitleye ulaştırılması.
  • Uygun fon programının araştırmacının çalışma alanlarıyla eşleştirilmesi.
  • Teklif ön değerlendirme ve teklif başvuru desteği.
  • Proje kurgu ve bütçe oluşturma desteği.
  • Projelerin diğer birimlerle ilişkilendirilmesi.
  • Proje ortağı ve konsorsiyum oluşturma desteği.