Müdürün Mesajı

Türkçe bugün farklı lehçelerde olmak üzere geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, kökeni tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.

Tarihsel akış içerisinde bir çok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi, hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde kitle iletişim araçları son derece etkin kullanılmaktadır. Kurulan etkileşimle birlikte yeni yerler tanınmakta ve yeni dostluklar kurulmaktadır. Bu durumlar berberinde iş, eğitim, turizm gibi alanlarda bir potansiyeli getirmektedir. Dünyanın en kadim dillerinden olan ve UNESCO tarafından dünyada konuşulan kişi sayısına göre 5. Dil olarak tespit edilen Türkçemiz, her geçen gün artan bir taleple karşılaşmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSTÖMER) olarak kuruluş amacımız; Üniversitemizde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ile yeni bir dil öğrenme arzusu ve gereği duyan diğer kişilere dilimizi öğretmektir. Bu çerçevede yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak her türlü faaliyete destekte bulunmak, yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenebilecekleri sınıf ortamları oluşturmak, Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dille birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak ve bu amaçla sınıf dışı faaliyetler düzenlemek, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında faaliyet gösteren dil öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımı yapmak, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda akademik çalışmalara ortam hazırlamak, üniversitemiz bünyesinde yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanlarının Lisans ve lisanüstü çalışmalarında yardımcı olmaktır.

Son 25 yılda Türkiye'nin bölgesinde artan güç ve önemine parallel olarak Türkçeye olan ilgi de arttı. Ticaret başta olmak üzere, çeşitli vesilelerle Türkiye ile ilgili proje geliştiren ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hisseden yabancılara verilecek olan dil eğitimi de ÜSTÖMER'in görev kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un her geçen gün daha çok yabancıyı bünyesinde barındıran kozmopolitan bir şehir haline gelmesi, yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalara hız verilmesini gerekli kılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi ülkemizin ve YÖK'ün de öncelikli politikalarından biri olan uluslararası öğrenci kabulüne özel bir önem atfetmektedir. Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ya da lisansüstü programlara başlayabilmeleri için belirli bir düzeyde Türkçe öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu öğrencilere Türkiye Türkçesini layıkıyla öğretmek gibi önemli bir görev üstlenmiş olan Türkçe Öğretim Merkezi, aynı zamanda uygulayacağı sosyal ve kültürel programlarla, Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginlikleriyle doğru tanıtılmasına katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.

Öğr. Gör. Selçuk DUMAN 

ÜSTÖMER Müdürü

Paylaş: