Türkçe Öğretim

Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSTÖMER); Üniversitemizde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ile yeni bir dil öğrenme arzusu ve gereği duyan diğer kişilere dilimizi öğretmek amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak her türlü faaliyete destekte bulunmak, yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenebilecekleri sınıf ortamları oluşturmak, Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dille birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak ve bu amaçla sınıf dışı faaliyetler düzenlemek, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında faaliyet gösteren dil öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımı yapmak, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda akademik çalışmalara ortam hazırlamak, üniversitemiz bünyesinde yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanlarının Lisans ve lisanüstü çalışmalarında yardımcı olmaktır.