Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Öğr. Gör. Selçuk DUMAN - Müdür
Öğr. Gör. Hüsna YILDIRIM

DANIŞMA KURULU:
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN

Paylaş: