Üsküdar Wake Up Programı Başvuruları Başladı!

Yaratıcı iş fikrini start-up’a dönüştürmek isteyen öğrenciler, bu program sizin için!
Şirketleşme ve Girişimcilik hikayenizi Üsküdar Üniversitesi  BrainPark Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yazmak için sizleri ilk adımı atmaya davet ediyoruz.
Aklınızda bir iş fikri mi var? Birkaç fikir arasında mı kaldınız? Bir fikrim var fakat nasıl ticarileştirebilirim bilmiyorum diyen tüm öğrencilerimiz; gelin beraber bu fikirleri biraz zihin egzersiziyle bir iş modeline dönüştürüp şirketleştirelim.
İş fikrinizi masaya yatıralım, beraber tartışıp bu iş fikrinin nereye varacağına beraber karar verelim.

Ne Hizmet Sunuyoruz?

 • Girişimciliğin başlangıç aşaması veya kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama gibi konularda ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; imkanları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek vb. hizmetleri bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,
 • Girişimcilerin iş planlarının geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek olmak,
 • Yatırımcılar ile Kuluçka Merkezi içerisindeki girişimcileri bir araya getirecek faaliyetler düzenlemek,
 • Girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere Mentör havuzu oluşturmak,
 • Kuluçka Merkezinin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.
 • Ön Kuluçkada yer almaya hak kazanan girişimcilere asgari üç ay, azami altı ay; Kuluçkada yer almaya hak kazanan girişimcilere asgari altı ay, azami 12 ay süre ile Kira Sözleşmesi’nde yer alan bedel karşılığında yer tahsisi yapılır.
 • Bu süre, girişimcinin talebine istinaden, ön kuluçkada en fazla altı ay, kuluçkada 12 ay daha uzatılabilir.
 • Üniversite, girişimciler tarafından ihtiyaç duyulan toplantı salonu vb. ortak mekânlar gibi hizmetleri imkânları dâhilinde bedelsiz olarak kullandırabilir.
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun paydaşlarla bir araya gelinmesine destek olunur.
 • Fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri verilir.
 • Üniversite-sanayi işbirliği, akademisyen eşleştirmesi, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, şirketleşme, ticarileşme ve benzeri alanlarda destek olma.

Kimleri Bekliyoruz?

 • Yenilikçi, ürün veya hizmet sunmak isteyen fikirlere sahip;
 • Girişimini belirli bir aşamaya taşımış, fakat büyümesi için desteğe ihtiyacı olan;
 • İşini kurmuş, hali hazırda satış yapıyor, kabuğuna sığamayan yurtdışına açılmak isteyen;

Öğrencilerimizi bekliyoruz.

Aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.