Şirketleşme ve Girişimcilik

ARGEYEP Girişimcilik ve Şirketleşme birimi, girişimcilerin yenilikçi fikirleri ticarileştirerek toplumda sürdürülebilir, katma değer üreten, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanan, girişimcilerin gelişmesini ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini amaçlayan bir alt merkez olarak hizmet vermektedir.

Bu çerçevede girişimcilik kültürünü Üniversitemizde ve toplumda geliştirmek için çalışmalarını sürdüren birimimiz, TTO (Teknoloji Transferi Ofisi) ile de birlikte çalışarak akademisyen, araştırma görevlisi ve öğrenci buluşlarının fikir aşamasından ticarileştirilme sürecine kadar projelendirme, fon bulma, şirketleşme, finans ve hukuki konularda sürecin tamamında katkıda bulunmaktadır.

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi;

  • Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için tanıtım faaliyetlerinde bulunur.
  • Ön Kuluçka ve Kuluçka faaliyetlerini hayata geçirir.
  • Bilginin ticarileşmesi için Akademisyen ve Öğrencilerin şirket kurmalarını teşvik ederek, kuruluş desteği sağlar.
  • Şirketleşme sürecindeki girişimlerin Tübitak ve diğer fonlardan alınacak girişim sermayesi destek projeleri ile ilgili başvuru desteği verilir.
  • Girişimci adaylarına üniversite içinden veya özel sektörden mentör atanarak şirketleşme yolunda tecrübe sahibi kişilerden fikri destek almaları amaçlanır.

Detaylı bilgi internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz; 
https://brainpark.net/