Öğrenciyim

2209/A – Üniversite Lisans Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,  (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.), Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması, aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması, daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması şartlarını sağlayan adaylar projeye başvurabilirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İletişim ve Tıp Fakültelerinden alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören; son sınıf lisans öğrencileri bir sanayi/sektör kuruluşunun bir sorununu çözmeyi hedefleyen bir araştırma konusuna sahip bitirme tezi için hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için bu başlıktaki projeye başvurabilirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2211– Yurtiçi Lisansüstü Burs Programları

Yurt İçi Lisansüstü burs programının amacı; Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek; Bilim insanlarının yetişmesine, Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine, Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora yapılmasına, Öğrenimi sırasında yapılan tez çalışmalarının sanayiyle/sektörlerle etkileşim içerisinde yürütülmesine, Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine, katkı sağlamaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.