Müdürün Mesajı

Şiddet ve suçla mücadele sadece güvenlik birimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir. ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) başta Üsküdar Üniversitesi öğrenci ve öğretim kadroları olmak üzere geniş kitlelere suç önleme konusunda farkındalık yaratmak, mağduriyeti ortadan kaldırmak ve bu amaçla gerekli teknikleri öğretmeyi hedeflemektedir. Suçlu, mağdur ve olay yerinden oluşan suç üçgeninin oluşmaması amacıyla aşağıdaki konularda eğitim ve etkinlikler düzenler.

Tüm dünyada ve Türkiye’de giderek artan çocuk istismarı ve ihmali, engelli ve yaşlı istismarı ve ihmali, şiddet, saldırganlık, uyuşturucu ve intihar eğilimleri karşısında çocukların ve ailenin korunmasını güçlendirecek sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak; şiddeti, suçu aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemek,

Türkiye, bölge ve dünya düzeyinde, insan hakları, şiddet, terör, saldırganlık, intihar, çocuk, yaşlı ve engelli istismarı ve ihmali, suç ve mağduriyet ve benzeri konularında, kuramsal ve uygulama düzeyinde çalışmalar yapmak,

Koruyucu hukuk, önleyici ve iyileştirici eğitim, anlaşmazlık çözümü ve arabuluculuk alanlarında araştırma ve uygulama hizmetleri üreterek daha güvenli ve mutlu bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak,

Yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla iş birliği geliştirerek çalışma konuları kapsamında Türkiye’nin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak,

Bireysel ve toplumsal acil ve sıra dışı olaylarda kriz müdahale modelleri ortaya koymak, bu alanda teoriler geliştirmek, uzmanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

Şiddet ve suçu azaltma ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası olacak, uygulanabilir modeller geliştirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak amaçları arasındadır.

Disiplinler arası niteliğe sahip ŞİDAM, Üniversitemizin Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsündeki Adli Bilimler ve Ceza Adaleti Ana Bilim dallarına kayıtlı öğrencilerimizi tez konularını ülkemizdeki suç oranını azaltmak ve suç ile her türlü şiddeti önlemeye yönelik olarak seçmeye özendirir.

Prof. Dr. Sevil ATASOY

ŞİDAM Müdürü

Paylaş: