Şiddet ve Suçla Mücadele

Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümünün iç paydaşı olarak; dünyada ve Türkiye'de giderek artan çocuk istismarı ve ihmali, engelli ve yaşlı istismarı ve ihmali, şiddet, saldırganlık, uyuşturucu ve intihar eğilimleri karşısında çocukların ve ailenin korunmasını güçlendirecek sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.