Kişiye Özel Tedavi

Nöroloji ve Nöropsikiyatri hastalarının önemli bölümü dirençli hastalar olup tedaviye yanıt vermemektedir. Günümüzde bu hastaların ilaca verdikleri yanıt sadece semptomlar üzerinden değerlendirilmektedir. Genetik yapı ve metabolizma hızı gibi etkenler (polimorfizm) nedeni ile ilaca yanıt, bireyler arasında farklılık göstermektedir.KİMER (Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi) bireyin ilaca yanıtını İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM) aracılığı ile ölçerek bireye ve hekime olası polimorfizmler hakkında ön bilgi veren ve farmakoterapiyi düzenlemede yardımcı olan bir merkezdir.