Müdürün Mesajı

Bireyin başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ve bir sonucu olarak bulunduğu pozisyon, kariyeridir.

Kariyer, seçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla deney ve yetenek kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık elde etmektir. Diğer yandan kariyer, kişinin çalışma hayatında, işe ilişkin tecrübeleri, aktivitesi ve hiyerarşik pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır. Bireyler bir pozisyonda, yararlı tecrübelerini biriktirirler, daha sonra yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler.
Yine kariyer, kişinin çalıştığı kurum içindeki yerini belirten ve bireyin meslek veya kurum içindeki gelişmesini, yükselen başarısını anlatan bir kavram olarak ifade edilmektedir. Kariyer, insan yaşamı için bir odak ve anlam ifade eder. Bir kişinin çalıştığı çevrede birçok insanla iletişimde bulunması ve onlarla iş birliği içinde çalışması bir mesleğin sosyal yönünü oluştururken, bu meslek sayesinde sağlayacağı iş doyumu psikolojik yönünü oluşturur.

Çıkacağınız bu yolculukta Merkezimiz sizlere eşlik edecektir. Bunun için kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitemizde öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyecek, gerek seminerler gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi verecek; etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olacaktır. Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle iş birliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunacaktır.

Şimdi ve sonraki tüm yaşamınızda mutlu birer insan olarak başarılı kariyerler yapmanız ümidiyle.

Ayşe ÖZTÜRK

KARMER Müdürü

Paylaş: