Hakkında

Merkezin Amaçları:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,
b) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,
c) Öğrenci ve mezunların, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,
d) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak; bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitemizde öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,
b)  Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak; öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek ve öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak,
d) Gerek seminerler gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek; etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,
e) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan öğrenciler için iş imkânları araştırmak, 
f) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle iş birliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak,
g) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak,
h) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek, sertifika ile belgelemek.

Paylaş: