Kariyer Planlama

Kariyer, insan yaşamı için bir odak ve anlam ifade eder. Bir kişinin çalıştığı çevrede birçok insanla iletişimde bulunması ve onlarla iş birliği içinde çalışması bir mesleğin sosyal yönünü oluştururken, bu meslek sayesinde sağlayacağı iş doyumu psikolojik yönünü oluşturur. Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yolculukta bu yolculukta yanlarında mezunlarımızın yanında olmak için kuruldu.