Kurullar

YÖNETİM KURULU

Aslı Cevahir ARABACI KELEŞABDİOĞLU – Müdür
 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Sevil ATASOY
Prof. Dr. Muhsin KONUK
 

Paylaş: