Müdürün Mesajı

Dünya tarihinde insan hakları ve eşitlik konusu her zaman bireysel ve toplumsal bir sorun olarak zikredilmiştir. Bu bağlamda bireysel ve toplumsal veçhede hak, çıkar ve ihtiyaçlar uyuşmazlığı sorunu, tarihsel olarak otoriter, totaliter ve statükocu bir siyaset, ekonomi ve sivil toplum inşası çerçevesinde çözülmüştür. Dolayısıyla genel ölçekte bireysel hakları merkeze alırken toplumsal haklarla da uyumlu olan insani değer odaklı bir temel geliştirilememiştir.

21. yüzyılda insan hakları ve eşitlik konusu bağlamında karşılaşılan sorunlar, değinilen bu tarihsel bakiyenin üzerinden şekillenmektedir. Gelinen noktada din, dil, cinsiyet, etnisite ve düşünce farklılığına yönelik örnekler şiddet odaklı söz-eylemler ekseninde karşılanmaktadır. Bu nedenle ırkçı, şoven, fanatik, ayrımcı ve cinsiyetçi ideolojiler politik, ekonomik ve sosyolojik sorunları görünmez kılan bir araç olarak kullanılmaktadır.

İHAMER, zikredilen bu tarihsel ve güncel sorunlara karşı bireyi ve toplumu merkeze alan bir hak ve eşitlik temeli inşa etmeye çalışacaktır. Bu saikle İHAMER, tarihsel ve güncel birikime dayalı evrensel ve yerel değerlerin bireysel ve toplumsal açıdan olumlu görülen noktalarına odaklanarak araştırma ve uygulama çalışmalarıyla belirtilen bu noktalara katkı sunmak üzere yola çıkmaktadır.         

Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

İHAMER Müdürü

Paylaş: