İnsan Hakları Çalışmaları

İHAMER, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile işbirliği içinde olarak Üsküdar Üniversitesi’nin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki akademisyen ve öğrenciler ile insan hakları ve eşitlik konulu araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. İHAMER, Üsküdar Üniversitesi’nde bulunan akademisyen ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik olarak insan hakları ve eşitlik konusunda araştırma planlama, proje geliştirme ve uygulama ve de kurs-seminer düzenleme gibi çeşitli faaliyetleri disiplinler arası bir işbirliği içerisinde yürütecektir.