Hakkında

İHAMER, ulusal ve uluslararası hukuka bağlı disiplinler arası ve bilimsel bir yöntem kullanarak insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında; insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi hedeflerine yönelik olan araştırmalar yapmayı önemsemektedir. Bu önem dâhilinde İHAMER, genelde toplum ve özelde Üsküdar Üniversitesi üzerinde insan hakları, eşitlik, demokrasi, özgürlük ve adalet gibi temel evrensel değerlerin içselleştirilmesi, süreklileştirilmesi, geliştirilmesi ve tatbik edilmesi noktasında katkı sunmayı hedeflemektedir.   

Amaçları

İHAMER, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile işbirliği içinde olarak Üsküdar Üniversitesi’nin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki akademisyen ve öğrenciler ile insan hakları ve eşitlik konulu araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. Değinilen bu odak çerçevesinde İHAMER, Üsküdar Üniversitesi’nde bulunan akademisyen ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik olarak insan hakları ve eşitlik konusunda araştırma planlama, proje geliştirme ve uygulama ve de kurs-seminer düzenleme gibi çeşitli faaliyetleri disiplinler arası bir işbirliği içerisinde yürütecektir.

İHAMER’in düzenlemeyi hedeflediği konferans, seminer, sempozyum ve çalıştaylar insan hakları ve eşitlik konusuyla ilgili olarak çalışma yapan akademisyenlere bilgi alışverişinde bulunabileceği bir platform sağlayacaktır. Diğer taraftan tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında bulunan öğrenciler, İHAMER’in sağladığı sertifika programlarına katılarak insan hakları ve eşitlik konusunda eğitim alabilecek ve bu konu üzerine çalışma yapma imkânı bulabilecektir. Dolayısıyla İHAMER, insan hakları ve eşitlik konusuyla ilgili akademisyen ve öğrencilerin işbirliğine dayalı disiplinler arası bir bağlam etrafında teorik, pratik ve metodolojik bir bütünsel düşünce inşa etmeyi amaçlamaktadır. 

Faaliyet Alanları

İHAMER’in demografi, kültür, eğitim ve profesyonel-etik içeriğine dayanan faaliyet alanları şunlardır:

  • İHAMER, uygulama ve araştırma konusu bağlamında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyecektir.
  • İHAMER, insan hakları ve eşitlik konulu çeşitli uygulama ve araştırma çalışmalarının sonucunda elde ettiği bilimsel ve teknik bulguları bir araya getirerek, işaret edilen bu bulguları bilimsel dergi, kitap, bülten ve bu bilim yayınlara benzer çeşitli ortamlarda yayınlayacaktır.
  • İHAMER, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini insan hakları ve eşitlik konulu çeşitli eğitim, proje ve seminerlere yönlendirecektir.
  • İHAMER, Türkiye dışında bulunan insan hakları ve eşitlik alanındaki araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği geliştirecektir.
Paylaş: