Merkez Faaliyetleri

Yayınlar
Kitap - Kitap Bölümü
 • Fundamental Problems of Turkic Republics in the Context of Intercultural Conflict and Nationalization Process

  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI
  ISBN: 978-3-031-50406-8
  Yayınevi: > Springer Geography Tarih: 01.2024
 • Bağımsızlık Döneminde Azerbaycan Milli Kimliğinin Teşekkülü

  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI
  ISBN: 978-975-17-5448-6
  Yayınevi: > Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları Tarih: 01.2023
Kongre - Konferans Katılımı
 • MUTUALLY BENEFICIAL INTEGRATION OF THE TURKISH STATES - A GUARANTEE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT” international scientific-practical conference

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 03.2024
 • "Güncel İnsan Hakları Sorunları"

  Kategori: Ulusal Kongre Düzenleme Kurul Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2023
 • THE ROLE OF UNIV ERSITIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” international scientific-practical conference

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 05.2023
 • İnsan Hakları Bağlamında Göçmen Hakları ve İnsan Ticareti

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2022
 • 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü "Ayrımcılıkla Mücadele Bağlamında Kadın Hakları!

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2022
 • İnsan Hakları Bağlamında Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Stratejileri

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2022
 • TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi Konferans

  Kategori: Ulusal Kongre Düzenleme Kurul Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 11.2022
 • İnsan Hakları Perspektifinden Mültecilik ve Ayrımcılık

  Kategori: Ulusal Kongre Düzenleme Kurul Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 06.2022
 • Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Cumhuriyetlerinde Aile Kurumu Uluslararası’ Konferansı

  Kategori: Uluslararası Kongre Düzenleme Kurul Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 05.2022
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Ayrımcılıkla Mücadel İstişare Komisyon Toplantısı

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 05.2022
 • İnsan Hakları Açısından 30. Yılında Hocalı Soykırımı

  Kategori: Uluslararası Kongre Düzenleme Kurul Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 02.2022
 • 30 Yılında hocalı Katliamı ve Düşündürdükleri

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 02.2022
 • İnsan Hakları Bağlamında Göç ve Mültecilik

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2021
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AYRIMCILIKLA MÜCADELE İSTİŞARE KOMİSYONU TOPLANTISI

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 11.2021
 • XXI yüzyılda İnsan ve Toplum Bilimleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 10.2021
 • 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 09.2021
 • Gelecek Nesiller Açısından Çevre Hakkı

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 07.2021
 • Gelecek Nesiller Açısından Çevre Hakkı

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Tarih: 06.2021
 • Birinci Uluslararası İntihar Sempozyumu

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 05.2021
 • “Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler”

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 04.2021
 • "Yunus Emre ve Türk Dünyası"

  Kategori: Uluslararası Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 03.2021
 • Türk Dünyasında İnsan Hakları Mevcut Durumu ve Sorunları

  Kategori: Uluslararası Kongre Oturum Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI, Prof. Dr. Sırrı AKBABA Tarih: 01.2021
 • “Pandemi Sürecinde Güncel İnsan Hakları Sorunları”

  Kategori: Uluslararası Kongre Oturum Başkanlığı
  Yazarlar: Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Tarih: 12.2020
Projeler
 • Türk Barometre 2023: Türk Devletlerinde Kimlik ve Kültür Etkileşimi

  Kategori: İkili işbirliği projeleri
  Başvuru Numarası: S20877171
  Tarih: 01.2023
Diğer Faaliyetler
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Gelecek Nesiller İçin Çevre Hakkı Etkinliği - AİHM Kararları Işığında Çevre Hakkı Sunumu
  Tarih: 07.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: TRT Radyo 1 Gündem Programı
  Tarih: 03.2021

Paylaş: