Müdürün Mesajı

Temel olarak öğretim içeriğinin fiziksel olarak aynı yerde bulunamayan öğrencilere ulaştırılması prensibi ile ortaya çıkan “Uzaktan Eğitim” zaman içerisinde teknolojik olanakların gelişmesi ve eğitmen öğrenci ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ile günümüzde hybrid bir yapıya kavuşmuştur. 
Öğrenciler gerçek zamanlı veya çevrimdışı erişim ile zaman ve mekândan bağımsız öğretim materyaline erişebilmektedirler. 
İlk olarak 1728 yılında öğrencilere haftalık olarak mektup gönderilmesi ile başlayan süreç günümüzde mobil cihazlardan etkileşimli ders içeriklerinin eş zamanlı olarak paylaşılmasını mümkün kılmaktadır.

Zamanın ve kaynakların etkin kullanımının ve iş veriminin yüksek olmasının esas olduğu günümüzde kaynakların hazırlanması, sunulması ve erişime açılması sürecinde eğitim teknolojilerinin de yoğun katkısını görmekteyiz.
Gerek hazırlanan ders içeriklerinin öğretim hedeflerini sağlaması, görsel olarak doğru mesajları verebilmesi gerek içeriğin güncel teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde hazırlanması eğitim teknolojilerin üzerinde durduğu hususlardandır. 
Öğretim ihtiyacının karşılanması sürecinde zaman ve mekândan bağımsız öğretim içeriğine erişebilmek son yıllarda ortaya çıkan ve karşılanan bir talebin de altını çizmektedir. 
Yapılan araştırmalar ve kısmen hatta tamamen uzaktan eğitimle yürütülen eğitim süreçleri de göstermektedir ki eğitim teknolojilerinin verimli kullanılması ile öğretim süreçlerinin verimi artmakta ve bu sürecin gelişmesine eğitmen/öğrenci talebi doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi olarak Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden verilen eğitimlerimiz ile başlayan, lisans ve önlisans programlarımızdaki dersler ile devam eden ve lisans üstü programlarımız ile derinleşen uzaktan eğitim uygulamalarımız ile eğitim ve öğretim alma talebinde olan herkesin bu haktan en etkin biçimde istifade etmesine olanak tanınmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL

ÜSUZEM Müdürü

Paylaş: