Uzaktan Eğitim

"Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSUZEM, Uzaktan Eğitim alanında zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç ve gelişmeleri takip ederek internet tabanlı öğretimde sunulan ders içeriklerini ve programı güncel ve dinamik bir yapıda oluşturarak rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak amacıyla kurulmuştur. Merkez, bu misyonu gerçekleştirmek üzere; internet tabanlı öğretimde dünya standartlarına uygun ders içerikleri sunan ve sağlayan, uzaktan eğitim alanında rekabetçi ortam oluşturan ve bu ortamda orta, uzun vadeli planları ile liderlik yapabilen, İnternet tabanlı öğretim ortamında güncel teknolojileri kullanan, sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan bir uzaktan eğitim merkezi olma misyonunu taşımaktadır."