Müdürün Mesajı

Değerli Bilim İnsanları;

Günümüzde bilimsel alanda yapılan atılımlar ve bu atılımlara paralel olarak değişen ve gelişen teknolojik imkanlar hızla artış göstermektedir. Teknolojinin hızla gelişmesinin ürünlerinden bir tanesi olarak Radyasyonun çok farklı alanlarda kullanılmaya başlanmış olması ile birlikte Radyasyon üzerine yapılacak olan çalışmalar bir zorunluluk haline gelmiştir. Medikal alandan temel bilimlere, malzeme alanından çevresel çalışmalara kadar bir çok alanda kullanılan radyasyon beraberinde bir çok ileri araştırma alanı yaratmıştır. İleri araştırmalar günümüzde simülasyon teknikleri, deteksiyon işlemleri, yeni yazılımların yeni programlamaların elde edilmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. 

Davranış Bilimleri ve Sağlık Alanında Türkiye'nin tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Medikal Radyasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSMERA) nın bu alanda ülkemiz için bir çok yeni bilimsel çalışmanın öncüsü olacağı, ilgili alanlarda faalyet gösteren lisans, lisansüstü öğrencilerin bilimsel faaliyetleri için imkan sağlayacak bir merkez olacağı, alanından çok değerli akademisyenlerin bir araya gelerek değerli çalışmalara imza atacağı bir merkez olacağını ümit ediyorum.

ÜSMERA bünyesi altında yürüteceğimiz Deneysel ve Teorik çalışmalarda yenilikçi ve AR-GE tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek bilimsel alanda köklü atılımlar gerçekleştirmek istiyoruz. Eğitim faaliyetlerinden, proje odaklı çalışmalara sektörel iş birliklerinden ortak çalışma gruplarının kurulmasına kadar bir çok alanda planladığımız çalışmalar umuyoruz ki İnsanoğlunun binyıllardır süregelen bilimsel yolculuğuna katkıda bulunacaktır.

Saygılarımla,

 

Paylaş: