Genel Bilgi

AMAÇLARI:

a) Bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri takip etmek ve incelemek.

b) Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde yeni bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Güncel araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, laboratuvarlar ve bunun gibi bilimsel çalışma kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ç) İlgili alanlarda lisansüstü programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

FAALİYET ALANLARI:

a) Medikal Fizik, Nükleer Fizik, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Hızlandırıcı Fiziği vb. gibi alanlarda kullanılan hızlandırıcılar, dedektörler, simülasyon kodları ve programları, tasarım çalışmaları, data analizleri, gelişmiş hesaplama teknikleri, verimlilik artırılmasına yönelik çalışmalar, ilgili alanlarda kullanılan yazılımlar üzerine bilimsel etkinlikler, araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve buna benzer bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek.

b) İlgilendiği konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanda yapılan mevcut çalışmaların niteliğini arttırma üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası platformda kendi alanı ve ilgilendiği alanlar ile ilgili kurum, kuruluş, araştırma-uygulama merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yaparak ortak çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Merkezin belirleyeceği konularda çalışmaları yaparak yaz-kış okulları, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, davetli konuşmacı-panel tarzı bilimsel etkinlikler düzenleyerek buradan çıkacak sonuçları raporlandırmak-yayınlamak.

d) Araştırmacıları ve çalışma gruplarını araştırma faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışında desteklemek.

e) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarının altyapılarının hazırlanması, eğitim öğretim müfredatının uygulanması ve işlemesi ile ilgili gerekli bilimsel desteği vermek.

f) Çalışma alanları ile ilgili olarak AR-GE faaliyetleri yürütmek ve sanayi temsilcileri ile ortak istişareler yapmak, ortak projeler yazmak.

Paylaş: