Müdürün Mesajı

ÜSESKOM (Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi), kurulduğu günden bugüne kadar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölümü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Anabilim Dalı’nda yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma-uygulama faaliyetlerine paralel bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. Bir taraftan DKT bölümü lisans öğrencilerinin uygulama yapmalarına olanak vermekte, diğer taraftan lisansüstü öğrencileri ile bölüm öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. 

DKT Bölümleri, ülkemizde iletişim-dil-konuşma-ses-yutma bozuklukları alanında klinik hizmet sunabilecek pratisyen dil ve konuşma terapisti yetiştirmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan DKT lisans programı, alana yönelik nitelikli meslek elemanı yetiştirmek durumunda olduğundan, uygulamaya ağırlık vermek durumundadır. Bu bağlamda ÜSESKOM DKT bölümü ile sıkı bir işbirliği içerisindedir.

Merkezimiz NP Sağlık Yerleşkesinde iki adet ses yalıtımlı fonetik laboratuvarı ile ses terapisi  laboratuvarı, yedi adet bireysel, iki adet grup terapi odası, bir konsey odası ile öğretim elemanı odalarının bulunduğu bağımsız bir mekâna sahiptir.  Lisans öğrencilerimiz DKT bölüm öğretim elemanları ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gözetiminde iletişim-dil-konuşma-ses bozukluğu olan  bireylerin değerlendirmelerini yapmakta, terapi plânlarını oluşturmakta ve terapilerini gerçekleştirmektedirler.

Amacımız ülkemize nitelikli dil ve konuşma terapistleri yetiştirmek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu çalışmaların raporlarını yayınlayarak alanın gelişmesine katkıda bulunmaktır. ÜSESKOM’un dil ve konuşma terapisi alanında hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha da güçlü bir konuma gelmesi için çabalarımız sürmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Konrot
ÜSESKOM Müdürü

Paylaş: