Dil ve Konuşma Terapisi

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESKOM) ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan uygulama derslerinin yapılması için gerekli akademik desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmayı; bu alanda eğitim gören/görecek lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamayı ve düzenlediği etkinlikler ile toplumsal fayda sağlamayı hedeflemektedir.