Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 8

Kitap - Kitap Bölümü
 • Geçiş Maddesi Olarak Tütün ve türün Ürünleri. Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kullanımının Önlenmesi, Kontrolü ve Tedavisi

  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ
  ISBN: 1
  Yayınevi: > Gülhane Tarih: 01.2021
 • Davranışsal Bağımlılıkların Nörobilişsel ve Nörobiyolojik Özellikleri

  Yazarlar: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN, Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ
  ISBN: 978-605-74838-0-5
  Yayınevi: > Türkiye Psikiyatri Derneği Tarih: 01.2021
Kongre - Konferans Katılımı
 • 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN Tarih: 06.2020
 • 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN Tarih: 06.2020
 • 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • 6. Psikiyatri Zirvesi 13. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • Psikiyatri Zirvesi 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • 5. Psikiyatri Zirvesi 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 11.2021
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. Özlem KIZILKURT, Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 01.2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Tarih: 01.2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12.Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. Özlem KIZILKURT Tarih: 01.2020
 • 6. Psikiyatri Zirvesi & 13.Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Tarih: 01.2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Tarih: 01.2020
 • 6. Psikiyatri Zirvesi & 13.Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 01.2021
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12.Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ, Doç. Dr. Özlem KIZILKURT Tarih: 01.2020
 • 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. Özlem KIZILKURT, Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 01.2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN, Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ Tarih: 06.2020
 • XIII. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN Tarih: 02.2022
Projeler
 • Endokannabinoid Sistemde Görev Alan Bazı Reseptör ve Enzimlere Ait Genlerdeki Çesitli Polimorfizmlerin Sentetik Kannabinoid Bağımlılığındaki Rollerinin Araştırılması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2020-03
  Tarih: 01.2020
 • Türkiye Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Konsensus-Uzlaşı Raporu (DETECT)

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Milli Eğitim Bakanlığı 16 yaş lise öğrencilerinde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırması (ESPAD)

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelans Bbelirlenmesi, 2019. Türkiyedeki 6 Farklı AMATEM merkezinden alınan hastalarla geçekleştirilecek çok merkezli, kesitsel çalışma.

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2019-03
  Tarih: 01.2019
 • Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit C Enfeksiyonlarının Prevelans belirlenmesi, 2019. Türkiyedeki 6 Farklı AMATEM merkezinden alınan hastalarla geçekleştirilecek çok merkezli, kesitsel çalışma.

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2019-03
  Tarih: 01.2019
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Tedavi ve İzlem Klinik Protokolü. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Açık Eğitim Destek Programında Alkol Kullanım Bozukluğu Tedavisi Hakkında eğitim videosu hazırlanması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda Yaşam Kalitesini Arttırmaya Dayalı Grup Terapisi Programının Oluşturulması.

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Kumar Oynama Bozukluğu olan Hastalarda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Yapısal Beyin İncelemesi

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
 • Kumar Oynama Bozukluğu Tanılı Hastaların Beyinsel Bağlantı Ağları: Dinlenme Durumunda Randomize Kontrollü bir fMRI çalışması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2021-03
  Tarih: 01.2021
Diğer Faaliyetler
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Madde Kullanım Bozukluğunda Tıbbi Yaklaşımı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aile Hekimi Hizmet İçi Eğitim Programı
  Tarih: 01.2021
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Kardiyoloji Uzmanı Doktorlar için Pratik Uygulama, 2020
  Tarih: 01.2020
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratiği. Nöroloji ve Psikiyatri Multidisipliner Akademi
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: ''Paylaş Benimle'' TV programına internet ve oyun bağımlılığı ile ilgili uzman konuk katılımı
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Sigara bağımlılığında psikolojik etkenler (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Sigara bağımlılığı ve bağımlılık tedavisi (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Gençlerde alkol tüketimi ve ailenin yaklaşımı (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Sigara bağımlılığı, sarma sigara kullanımı ve elektronik sigara kullanımı (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Esrar ve etkileri (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Covid ve Bağımlılık (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Kumar Bağımlılığına Yaklaşım (BASIN BÜLTENİ)
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Bağımlılık Tedavisinde Bütüncül Yaklaşim: Tedavi ve Bakim Hizmetlerinin Psikososyal Müdahaleler İle Entegrasyonu
  Tarih: 01.2019
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: ‘3. Nörobilim Günü Etkinliğinde ‘Ottur Zararı Çoktur’ semineri
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Doğuş Üniversitesi Psikoloji Klubü ‘2. Nörobilim Günü Etkinliğinde ‘Bağımlı Beyin’ semineri
  Tarih: 01.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, “İstanbul Bilimle Şenleniyor” etkinliğinde ilköğretim öğrencilerine “Bağımlılık ve Beyin” semineri
  Tarih: 10.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Medipol Üniversitesi 7. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, “Çocukluk Ve Ergenlikte Dijital Oyun Bağımlılığı”
  Tarih: 05.2022
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı, Şehit Serdar Gökbayrak İlkokulu velileri (zoom üzerinden), İstanbul.
  Tarih: 10.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı, Şehit Serdar Gökbayrak İlkokulu velileri (zoom üzerinden), İstanbul.
  Tarih: 04.2021
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Bağımlı Hastalarda Kognitif Değerlendirme İçin Moxo Testi Kullanımı, NP İstanbul Multidisipliner Toplantı
  Tarih: 05.2021
 • Kurum dışı eğitim verme

  Kapsam: Motivasyonel Görüşme Eğitimi
  Tarih: 01.2022
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "Uzmanına Soralım: Psikiyatri" konulu seminer
  Tarih: 02.2022
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Bağımlı Beyin
  Tarih: 01.2022
 • Fakülte - Bölüm veya SHMYO - Program semineri verme

  Kapsam: Addicted Brain
  Tarih: 01.2022

Paylaş: