AMAÇLARI:

ÜSBAUMER, bağımlılık alanında bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütülmekte olan projelere ortak olmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek; toplumdaki her kesimi doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

FAALİYET ALANLARI:

Merkez, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Bağımlılık tedavi yöntemlerinin profesyoneller dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla psikolog ve hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek. 
b) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde araştırmalar yapmak. 
c) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak. 
d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.