Müdürün Mesajı

Günümüz Dünyasında küreselleşme gibi kavramların sorumlu tutulduğu ancak yerelin geri kalmışlığının da büyük payı olan değerlerin içerisinin boşaltılması, herkesin malumudur. İnsani değerlerden uzaklaşmalar psikolojik bozukluklara, ruh sağlığının bozulması da önce toplumların temeli olan ailelerin kuralsızlığına sonrada tüm toplumların bozulmasına neden olmaktadır. Gerek değersiz yön bulma arayışı gerekse değer maskesi altında değersizliğin yaşandığı çağımız yeni çıkışlara gebedir. Bu çıkışlar problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirme olabileceği gibi kadim değerleri çağa uygun yaşanır şeklini gösterme şeklinde de olabilir.

Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (ÜDEMER) geçmişten günümüze taşımamız gereken geleneksel değerlerimizi yetişen kuşaklara çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarmamızın yanında çağın gereklerine uygun yeni değerler üretmemizi de hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaştırıcı eğitim, öğretim gibi yaygın olarak kullanılan yöntemlerle birlikte psikolojik danışma gibi çağdaş yöntemler de kullanılacaktır. Değerler eğitimi yanında bilimsel araştırmalar ışığında değerlerin yeniden irdelenmesi ve bulguların uygulanması da merkezimizin çalışma alanını oluşturmaktadır. 

Bizimle birlikte değerleri dert edinerek çalışmak isteyen herkese kapımızın ve gönlümüzün açık olduğunu bildirir, teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

ÜDEMER Müdürü

Paylaş: