İnsani Değerler Eğitimi

Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜDEMER) geçmişten günümüze taşımamız gereken geleneksel değerlerimizi yetişen kuşaklara çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarmamızın yanında çağın gereklerine uygun yeni değerler üretmeyi de hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla eğitim, öğretim gibi yaygın olarak kullanılan yöntemlerle birlikte psikolojik danışma gibi çağdaş yöntemlerin kullanılmasını hedefleyen ÜDEMER, değerler eğitimi yanında bilimsel araştırmalar ışığında değerlerin yeniden irdelenmesi ve bulguların uygulanmasını çalışma alanını içinde tanımlar.