Hakkında

AMAÇLARI:

a) Paydaşlarla işbirliği içerisinde değerler ve eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak ve konu ile ilgili eğitim programları ve uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmek,

b) Değerler ve eğitimine yönelik yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek ve yayınların etkisini artıracak bilgi bankaları oluşturma, envanter dökümü gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak.

c) Değerlerin yeniden inşasına yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlayarak, sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek.

FAALİYET ALANLARI:

a) Değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.

b) Değerler ve eğitimine yönelik üniversitelerle, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde, ortak çalışmalar yapmak.

c) Değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

Paylaş: