Müdürün Mesajı

TÜİK verilerine göre eczacılık ürünleri kalemi ithalatına ayrılan bütçe her yıl artmakta olup, bu kalemin ithalatı 2017 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında seyretmiştir. Bu nedenle, ülkemize ithalatı yapılabilecek biyoteknolojik ürünleri gelecekte sınırlarımız dahilinde üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizdeki tıbbi araştırmalara destek verecek, milli ürünler geliştirecek, bu noktada dışa bağımlığı azaltmayı amaçlayan merkezlerin kurulması ihtiyacı olduğu açıktır.

Ülkemizde transgenik hücre teknolojileri ve epigenetik yeni gelişmekte olan alanlardır ve bu alanların dünyada önemi gittikçe artmaktadır. Merkezimizde transgenik hücre teknolojileri ve epigenetik mekanizmalar araştırılarak, yeni transgenik hücre hatları oluşturulacak, kök hücre araştırmaları yapılacak, rekombinant protein üretimi gerçekleştirilecek, yeni tanı kitleri geliştirilecek, peptit ve peptidomimetik tabanlı ilaç adayı moleküller tasarlanacaktır. Böylece biyoteknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde, yaşam bilimleri alanında lisans eğitimi veren Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Adli Bilimler bölümlerimiz, yüksek lisans eğitimi veren Nörobilim, Moleküler Nörobilim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Adli Genetik, Adli Moleküler Biyoloji programlarımız, özellikle hücre teknolojileri alanında güçlü bir alt yapı ile araştırma geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemizdeki bu altyapının bir adım ileriye taşınması ve dünyada bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülkemize aktarılması amacıyla transgenik hücre teknolojileri birimi içeren, epigenetik alanına odaklanmış bir merkez kurulması planlanmıştır.

Ülkemize hayırlı olması dileklerimle, saygılar sunarım.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

TRGENMER Müdürü

Paylaş: