Hakkında

Transgenik hücre teknolojileri, hastalık mekanizmalarının aydınlatılmasında, bu mekanizmalara bağlı yeni medikal tedavilerin geliştirilmesinde ve daha spesifik olarak rekombinant protein üretiminde önemli rol oynamaktadır. Özellikle, CRISPR-Cas9 sistemi varlığı ortaya konduktan sonra, genom modifikasyonları hücresel seviyede olanaklı kılınmıştır. Gelecekte kanser tedavisi başta olmak üzere birçok hastalığın mekanizmasının aydınlatılmasında ve tedavisinde CRISPR-Cas9 genom düzenleme yöntemlerinin kullanılacağı öngörülmektedir.

Ayrıca, konvansiyonel rekombinant protein üretimi yöntemleri ile normal (wild-type) ve mutant rekombinant protein üretimi de hastalık mekanizmalarının ortaya konmasında ve bu hastalıklara karşı geliştirilebilecek ilaç adayı moleküller için rasyonel bir arka plan oluşturulmasına olanak vermektedir.

Bunlara ek olarak, adli amaçlı epigenetik çalışmalar ile olay yerinde bulunan biyolojk sıvı ve doku örneklerin kaynağı (kan, tükürük, seminal sıvı, menstrüasyon kanı v.b.), tek yumurta ikizlerinin birbirinden farklılaştırılması,  biyolojik örneğin (kan, tükürük, seminal sıvı v.b.)  ait olduğu kişinin yaşının belirlenmeni için kullanılabilecek DNA metilasyon kitlerine gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde, epigenetik terimi, tam olarak, organizmanın DNA sekansına bağlı olmadan kalıtılan gen ifadesi değişikliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bugüne kadar, epigenetik değişiklerinin hücrelerin normal gelişim ve başkalaşımı gibi kritik yaşamsal konularda önemli roller üstlendiği de bilinmektedir. Bunlara örnek olarak, dişi memelilerde görülen X kromozomu aktivasyonu ve mayada çiftleşme-tipi lokuslarının susturulması verilebilir. Fakat epigenetik değişimler, yaşam boyu etkileşime açık kalmakta, dolayısıyla, çevresel etmenlerden ve yaşlanma sürecinden etkilenmektedir. Bu nedenle, kanser ve diğer bir takım hastalıkların mekanizmalarının, epigenetik mekanizmalardaki değişimler ile ilişkilendirilebileceğine işaret eden bilimsel kanıtlar giderek artmaktadır. Bu bilimsel arkaplan dahilinde, transgenik hücre teknolojileri kullanılarak epigenetik mekanizmaların araştırılması ve tanımlanan bu mekanizmalara bağlı ilaç adayı moleküllerinin geliştirilmesi ülkemizin bu alandaki dünyadaki konumuna katkı sunacak ve milli ilaç geliştirmesine aracı olacaktır. Bu nedenle, T.C ÜSKÜDAR TRANSGENİK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ VE EPİGENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ`nin kurulması, ülkemizin epigenetik tabanlı milli ilaç geliştirme çabalarına katkı sağlamak amacıyla da planlanmıştır.

Paylaş: