Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik

Transgenik hücre teknolojileri, hastalık mekanizmalarının aydınlatılmasında, bu mekanizmalara bağlı yeni medikal tedavilerin geliştirilmesinde ve daha spesifik olarak rekombinant protein üretiminde önemli rol oynamaktadır. Transgenik hücre teknolojileri kullanılarak epigenetik mekanizmaların araştırılması ve tanımlanan bu mekanizmalara bağlı ilaç adayı moleküllerinin geliştirilmesi ülkemizin bu alandaki dünyadaki konumuna katkı sunacak ve milli ilaç geliştirmesine aracı olacaktır. Bu nedenle, T.C ÜSKÜDAR TRANSGENİK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ VE EPİGENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ`nin kurulması, ülkemizin epigenetik tabanlı milli ilaç geliştirme çabalarına katkı sağlamak amacıyla da planlanmıştır.